Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Badanie na potrzeby Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027

Powrót
Szanowni Mieszkańcy,

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg  (MOF Tarnobrzeg) obejmującą wspólne inicjatywy projektowe gmin zapraszamy do udziału w badaniu społecznym mającym na celu uwzględnienie w tych pracach opinii mieszkańców. 
MOF Tarnobrzeg tworzą Miasto Tarnobrzeg (lider) oraz gminy Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba (gminy partnerskie), których przedstawiciele podpisali stosowne porozumienie w dniu 22 grudnia 2021
Państwa anonimowe wypowiedzi zostaną wykorzystane do analiz przy opracowaniu ważnego dokumentu programowego (Strategia) który jest  wymagany przy pracach związanych z analizami stanu planowaniu oraz realizacji konkretnych inwestycji  partnerskich na obszarze MOF Tarnobrzeg obejmującym wszystkie ww. gminy
Strategia ta umożliwi ww. gminom ubieganie się o dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej z puli przeznaczonej wyłącznie na projekty partnerskie mające służyć rozwojowi obszarów miast i przyległych gmin. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu będą dostępne publicznie w formie zbiorczego raportu.

 
Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa czas poświęcony na udział w badaniu.
Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega 
Marek Mazur - Burmistrz Baranowa Sandomierskiego
Leszek Surdy - Wójt Gminy Gorzyce
Kazimierz Skóra - Wójt Gminy Grębów
Wiesław Ordon - Burmistrz Nowej Dęby