Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

4. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego oraz 1. Memoriał im. Romana Kulczyckiego

Powrót

        

4. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

1. Memoriał im. Romana Kulczyckiego

Tarnobrzeg, 2 grudnia 2023 roku

 

Komunikat Organizacyjny

• Popularyzacja tenisa stołowego.

• Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

• Promowanie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy

   profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

• Zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach członków rodziny.

• Budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka.

• Propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny.

• Wyłonienie najlepszych drużyn (rodzin).

Organizatorzy:
• KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg

• Urząd Miasta w Tarnobrzegu
• Miejski Ośrodek Sportu w Tarnobrzegu

Sponsor/Partner:

• Podkarpacki Urząd Marszałkowski

 • Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej

• Enea Elektrownia Połaniec S.A.

• Fundacja ARP

Termin i miejsce:

• 2 grudnia 2023 roku, godz. 10,00.

• Hala MOSiR w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2


Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział:

• dzieci w wieku 7 - 15 lat (urodzone w 2009 i młodsze),

• Ich rodzic (rodzic/babcia/dziadek/wujek/ciocia/brat/siostra), którzy zostaną zgłoszone

  (e-mai lub telefoniczne) w wyznaczonym terminie.

Kategorie wiekowe:

• Dziecko klasa IV i młodsze + rodzic (rodzic/dziadek/babcia/wujek/ciocia/brat/siostra)

• Dziecko klasa V – VIII + rodzic (rodzic/dziadek/babcia/wujek/ciocia/brat/siostra)

Zasady gry:

• Drużyna składa się z dziecka i z rodzica (rodzic/dziadek/babcia/wujek/ciocia) lub brat/siostra:
    urodzeni 2009 roku i poniżej.

• Turniej przeprowadzony będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.

• W zależności od liczby zgłoszonych drużyn turniej będzie rozgrywany systemem grupowym
    lub do dwóch przegranych meczy.

• Mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pojedynków pomiędzy dziećmi i rodzicami
   (rodzic/dziadek/babcia/wujek/ciocia/brat/siostra) a w przypadku remisu decyduje gra deblowa.

Ramowy program:

•   9.30 – potwierdzenie zgłoszeń

• 10.00 – uroczyste rozpoczęcie Turnieju

System rozgrywek:

• System rozgrywania turnieju podany zostanie zainteresowanym w dniu 02.12.2023 r.

   przed rozpoczęciem zawodów, po weryfikacji listy zgłoszeń.

Sprzęt:

• 10 stołów firm Tibhar. Piłeczki białe, plastikowe Tibhar***.


Zgłoszenia:

• Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmowane są tylko i wyłącznie do 30.11.2023r, godz.20,00.  

• Zgłosić należy się drogą elektroniczną  barbara_ts24@wp.pl  lub telefonicznie: 514700126.


Nagrody:
• Drużyna z miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej - statuetka i nagroda rzeczowa.

• Dla wszystkich drużyn - dyplom.

• Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.

• Dla wszystkich uczestników słodycze i napoje.


Pozostałe informacje:

• Obowiązek ubezpieczenia uczestników tego Turnieju od nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na hali zawodów podczas
    trwania Turnieju.

• Obowiązuje obuwie zmienne.

• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, ostateczna interpretacja
   niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela organizatora.

• Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie

   Ich danych osobowych przez organizatorów oraz publiczne wykorzystanie wizerunku w mediach.                                                                                                                                 

Organizatorzy