Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Koncert profilaktyczny dla młodzieży

Powrót

Pedagog szkolny ZS nr 2 w Tarnobrzegu wraz z pedagogami szkolnymi szkół średnich w mieście Tarnobrzeg w ramach profilaktyki uniwersalnej organizują koncert profilaktyczny, który odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury i z tej okazji został zaproszony znany zespół RYMcerze. Zespół będzie odgrywać koncerty dla uczniów szkół:

23.11.2023 r.

1. ZS nr 2 w Tarnobrzegu o godz. 08:00

2. ZS nr 3 w Tarnobrzegu o godz. 10:00

3. Zespół Szkół im. Staszica o godz. 12:00

24.11.2023 r.

1. ZS nr 1 w Tarnobrzegu o godz. 08:00

2. LO im. M. Kopernika o godz. 10:00

Celem naszej wspólnej akcji oprócz bezpośredniego zaangażowania w pracę profilaktyczną na rzecz młodego pokolenia i wzmacnianiu czynników chroniących jest uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z używkami, zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań, pasji przedstawienie uniwersalnych wartości.

Uważamy, że profilaktyka w teorii połączona z profilaktyką w praktyce jest niezbędna do prowadzenia skutecznych działań w tym zakresie. Celem szczegółowym projektu grupy RYMcerze ,,Nie zmarnuj swojego życia" jest:

1. Pogłębienie wiedzy uczestników projektu nt. konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, prowadzących do uzależnień, zachowań agresywnych i kryminogennych.

2. Promowanie wśród ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży zachowań i postaw asertywnych przed destruktywnymi zachowaniami oraz mody na życie bez uzależnień w tym m.in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań pro społecznych i wolontariackich.

3. Pogłębienie wiedzy kadry wychowawczej placówek nt. rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

 

inf.  ZS nr 2 w Tarnobrzegu