Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

303

Działki handlowo - usługowe i mieszkaniowe na terenie miasta

Powrót

Oferta inwestycyjna ul. Szafirowa

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej, obręb Mokrzyszów:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (T/N): TAK
 • Dostęp do mediów  (T/N): NIE 
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK 
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE 
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): TAK 
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE 

1. 3168 o powierzchni 0,0966 ha
2. 3169 o powierzchni 0,0989 ha
3. 3170 o powierzchni 0,0978 ha
4. 3171 o powierzchni 0,0970 ha
5. 3172 o powierzchni 0,0945 ha
6. 3173 o powierzchni 0,0940 ha
7. 3174 o powierzchni 0,0949 ha
8. 3175 o powierzchni 0,0911 ha
9. 3176 o powierzchni 0,0894 ha
10. 3177 o powierzchni 0,0897 ha
11. 3178 o powierzchni 0,0853 ha
12. 3180 o powierzchni 0,2075 ha

Pliki do pobrania

szafirowa ewidencja.pdf0.11MB
Szafirowa mapa zasadnicza.pdf0.08MB
szafirowa ortofotomapa.pdf8.50MB

Oferta inwestycyjna ul. Orlat Lwowskich

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami położona w Tarnobrzegu przy  ul. Orląt Lwowskich obręb Miechocin.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (T/N): TAK
 • Dostęp do mediów  (T/N): TAK
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): TAK
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE

Nieruchomość ozn. nr ewid.  1172/2 o powierzchni 0,1839 ha

Pliki do pobrania

miechocin ewidencja.pdf0.05MB
miechocin zasadnicza.pdf0.16MB
ortofotomapa miechocin.pdf3.97MB

Oferta inwestycyjna Onufrego - Tarninowa

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego i ul. Tarninowej, obręb Tarnobrzeg

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (T/N): NIE
 • Dostęp do mediów  (T/N): TAK
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): NIE
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE 

1.    nr 3764 o powierzchni 0,1115 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
2.    nr 3765  o powierzchni 0,0870 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
3.    nr 3766  o powierzchni 0,0860 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
4.    nr 3767  o powierzchni 0,0861 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
5.    nr 3768  o powierzchni 0,0855 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
6.    nr 3769  o powierzchni 0,0868 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
7.    nr 3770  o powierzchni 0,0878 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.
8.    nr 3771 o powierzchni 0,1286 ha wraz z udziałem 1/8 w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3763 o powierzchni 0,1514 ha.

Pliki do pobrania

onufrego tarninowa - ortofotomapa.pdf2.18MB
onufrego tarninowa ewidencja.pdf0.10MB
onufrego tarninowa -zasadnicza.pdf0.21MB

Oferta inwestycyjna ul. Orlat Lwowskich

Działka zabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona w Tarnobrzegu przy  ul. Orląt Lwowskich obręb Miechocin.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): TAK
 • Dostęp do mediów  (T/N): TAK
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK 
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): TAK
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE 
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE 

Nieruchomość ozn. nr ewid. 762/4 o powierzchni 0,0810 ha

Pliki do pobrania

orlat lwowskich ewidencja.pdf0.06MB
orlat lwowskich ortofotomapa.pdf1.27MB
orlat lwowskich zasadnicza.pdf0.17MB

Oferta inwestycyjna ul. Zamkowa 1

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej, obręb Mokrzyszów:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (T/N): NIE 
 • Dostęp do mediów  (T/N): TAK 
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK 
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE 
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): NIE 
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE 
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE 


1.2282/12 o powierzchni 0,0998 ha 
2. 2282/13 o powierzchni 0,0904 ha 
3. 2282/14 o powierzchni 0,1165 ha 
4. 2282/15 o powierzchni 0,1070 ha 
5. 2282/16 o powierzchni 0,1413 ha
6. 2282/17 o powierzchni 0,1117 ha 
7. 2282/18 o powierzchni 0,0982 ha 
8. 2282/19 o powierzchni 0,1149 ha 
9. 2282/20 o powierzchni 0,1136 ha
10. 2282/23 o powierzchni 0,0993 ha
11. 2282/25 o powierzchni 0,1361 ha
12. 2282/26 o powierzchni 0,2240 ha
13. 2282/27 o powierzchni 0,1636 ha
14. 2282/28 o powierzchni 0,1191 ha
15. 2282/29 o powierzchni 0,1365 ha
16. 2282/30 o powierzchni 0,1318 ha
17. 2282/31 o powierzchni 0,1295 ha
18. 2282/32 o powierzchni 0,1025 ha
19. 2282/33 o powierzchni 0,0860 ha
20. 2282/34 o powierzchni 0,0873 ha
21. 2282/35 o powierzchni 0,1129 ha
22. 2282/36 o powierzchni 0,1146 ha
23. 2282/37 o powierzchni 0,0900 ha
24. 2282/38 o powierzchni 0,0924 ha
25. 2282/39 o powierzchni 0,1014 ha

Pliki do pobrania

zamkowa ewidencja.pdf0.08MB
zamkowa mapa zasadnicza.pdf0.24MB
zamkowa zdjecie.pdf1.94MB

Oferta inwestycyjna Sielec

Działka przeznaczona pod działalność handlowo - usługową położona w Tarnobrzegu obręb Sielec.

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (T/N):NIE
 • Dostęp do mediów  (T/N): NIE
 • Dostęp do drogi publicznej  (T/N): TAK 
 • Przeszkody podziemne (T/N): NIE
 • Obowiązek wyłączenia z produkcji rolniczej (T/N): NIE
 • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) NIE 
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): TAK

Nieruchomość ozn. nr ewid.  1148/9  powierzchni 0,3631 ha

Pliki do pobrania

ewidencja sielec.pdf0.06MB
ortofotomapa sielec.pdf4.44MB
zasadnicza sielec.pdf0.20MB