Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

805

Projekty Rządowe

Powrót
Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2024 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2024 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2024 roku. Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa....

Czytaj więcej
13 kwietnia br. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

13 kwietnia br. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość całkowita zadania: 16 578 817,53 zł, Dotacja celowa z budżetu państwa: 13 263 053,00 zł, Planowany termin zakończenia: 17.04.2023 r. Parkingi zostaną zlokalizowane w....

Czytaj więcej
Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2022 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2022 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2022 roku. Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa....

Czytaj więcej
Pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Pomoc dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

W związku z utworzonym Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. oraz przekazaniem od Wojewody Podkarpackiego  Miasto Tarnobrzeg otrzymało dotację celową z budżetu państwa środków finansowych....

Czytaj więcej
Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2021 roku.

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2021 roku.

Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świdczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Dofinansowanie: 132 000,00 zł Wartość zadania:....

Czytaj więcej
,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 - 0+239,10 oraz 0+318-0+366,65”.

,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 - 0+239,10 oraz 0+318-0+366,65”.

REALIZACJA ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 2021 r. ,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 - 0+205....

Pliki do pobrania

Informacja na stronę.docx6.39MB
Czytaj więcej
Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt Cyfrowa Gmina jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na....

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej o nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich

Przebudowa drogi powiatowej o nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej o nr P1110R w Tarnobrzegu poprzez przebudowę ul. Orląt Lwowskich” zostało zrealizowane w latach 2020-2021. Wartość inwestycji wyniosła 4 492 ....

Czytaj więcej
Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2023 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2023 roku

Zadanie publiczne pn. Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacja oraz Edukacja Prawna realizowane w 2023 roku. Projekt finansowany z budżetu Państwa. Dotacja celowa....

Czytaj więcej

Zadanie remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

REALIZACJA ZADANIA REMONTOWEGO W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Zadanie pn. „Zadanie remontowe w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu” zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa. W ramach zadania wyremontowane zostaną dwie łazienki oraz doprowadzona woda do świetlicy w placówce.

CAŁKOWITA WARTOSĆ ZADANIA:   58 176,00 ZŁ

DOFINANSOWANIE:  58 176,00 ZŁ