Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

2,127

Nieruchomości i przetargi

Powrót
 

Ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Porucznika Jana Tarcza.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 3631/34 o powierzchni 0,0025 ha, zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Porucznika Jana Tracza, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat.

Załączniki:

przetarg dzierżawa 3 lata garaz.doc0.04MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jędrusiów.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1055 o powierzchni 0,0483 ha, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jędrusiów z przeznaczeniem pod usługi.

Załączniki:

Jędrusiów przetarg.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości ozn. nr 3756 o powierzchni 0,1356 ha wraz z udziałem ¼ w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3752 o powierzchni. 0,0438 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

ogłoszenie ul. Tarninowa.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości ozn. nr ewid.  406/37 o powierzchni 1,9300 ha położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów  stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej pod usługi komercyjne i obiekty produkcyjne, składy magazyny.

Załączniki:

ogloszenie tsse2023(2).doc0.04MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie szafirowa.doc0.05MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1172/2 o powierzchni 0,1839 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega położonej w Tarnobrzegu obręb Miechocin  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

 

Załączniki:

ogloszenie Orląt.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Władysława Sikorskiego.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ewid. 5004/10 o pow. 0,0755 ha, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Władysława Sikorskiego z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową. 

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu ul. Sikorskiego.doc0.05MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat cz. dz. ozn. nr ewid. 169/6 i 169/14 o łącznej pow. 0,2520 ha, poł. w Tarnobrzegu przy ul. Przy Zalewie z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- sportowe.

Załączniki:

załącznik korty.pdf0.12MB
korty przetarg.doc0.04MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Krzywej.

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości oznaczonej nr 762/5 i 762/8 o łącznej powierzchni 0,1095 ha objętej księgami wieczystymi nr  TB1T/00038283/3 i TB1T/00050309/2 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Krzywej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie ul. Krzywa.doc0.04MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewid. 2550/99 i 2550/3  o łącznej powierzchni 0,4241 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe.

Załączniki:

ogloszenie Sienkiewicza.docx0.02MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 120/89 o powierzchni 0,0401 ha, położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów z przeznaczeniem pod usługi publiczne.

Załączniki:

Nagnajów.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Porucznika Jana Tracza.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 2003/6
o powierzchni 0,0120 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00033746/2 położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg.

Załączniki:

Przetarg Tracza.doc0.04MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi pod działalność gastronomiczną, położonymi przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie

Załączniki:

Lokalizacja budynków gastronomicznych.pdf0.90MB
ogłoszenie o przetargu budynki gastronomiczne .doc0.05MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 101/5 i 101/7 o łącznej powierzchni 0,0414 ha, położonych przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów

Załączniki:

Lokalizacja budynków gastronomicznych.pdf0.90MB
ogłoszenie o przetargu budynki gastronomiczne lokalizacja B4.doc0.04MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Rubinowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Załączniki:

Rubinowa.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00030328/5

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00030328/5 położonych w Tarnobrzegu obręb Ocice stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne

Załączniki:

ogloszenie3.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości ozn. nr 3756 o powierzchni 0,1356 ha wraz z udziałem ¼ w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3752 o powierzchni. 0,0438 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Tarninowej stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie 2023 czerwiec.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Orła.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 1929/5 o pow. 0,1449 ha, 1929/6 o pow. 0,0087 ha, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Stanisława Orła z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:

ogłoszenie o przetargu ul. Stanisława Orła.doc0.05MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ozn. nr ewid.: 1578/2, o pow. 0,0883 ha

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu.docx0.01MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 803 o powierzchni 0,1569 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:

Miechocin.docx0.02MB

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej   stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie 2022. Szafirowa.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej  stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne

Załączniki:

ogloszenie2.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Orląt Lwowskich.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 762/4 o powierzchni 0,0810 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega położonej w Tarnobrzegu przy ul. Orląt Lwowskich.

Załączniki:

ogloszenie orlat lwowskich zabud 2023.docx0.02MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i ul. Tarninowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

Litewska.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 835/3 o pow. 0,3414 ha objętej  księgą wieczystą  nr TB1T/00030899/8 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Strzeleckiej  stanowiącej własność  Miasta Tarnobrzega przeznaczonej pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

ogłoszenie Strzelecka.doc0.04MB

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat  części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  976/3 o powierzchni 0,40 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050685/1 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego /bez działalności gastronomicznej/.

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_-_park_linowy.doc0.05MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00050984/7 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego  stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne

Załączniki:

ogloszenie.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2197

Znak: GG-VI.6840.2.2021                                                  Tarnobrzeg, 2021-08-23

                                                                 

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 2197 o powierzchni 0,1323 ha stanowiącej  własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00048408/9 położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 000,00 zł ( słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

                         Przetarg odbędzie się w dniu  28 września 2021 r. o godz. 1000  w sali
            narad  Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Wadium w formie pieniężnej w  wysokości 4 000,00 zł. /słownie: 4 tysiące złotych 00/100/ należy  wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega  nr  71 1240 2744 1111 0000 3990 9563    PeKaO   S.A. I  O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 22 września 2021 r.  lub  w kasie Urzędu   Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  22 września 2021 r. do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 22 września 2021 r. 

    Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca . Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej :

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                        Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko
           d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
           tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki   Gruntami
           tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.   

Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami
Stanisław Czuchara

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem terenów pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne - Jezioro Tarnobrzeskie

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem od dnia 15 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r terenów położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne.

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_mobilne_punkty_gastronomiczne.doc0.04MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny - Jezioro Tarnobrzeskie

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowych położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim na sezon letni, tj. od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_wypozyczalnie_2021.doc0.04MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie_zniwna.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1152/78 o powierzchni 0,0778 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega położonej w Tarnobrzegu obręb Wielowieś.

Załączniki:

przetarg Wielowieś.doc0.04MB

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Tarnobrzegu Nr TB1T/00030628/8

Drugi przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości 406/67 o powierzchni 0,8344 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne

Załączniki:

ogloszenie_2021.docx0.02MB

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al. Warszawskiej

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al. Warszawskiej , przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

warszawska.pdf0.13MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Zakładowa obręb Nagnajów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Zakładowa obręb Nagnajów

Załączniki:

509.pdf0.11MB

Ul. Jasminowa - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow

Jasminowa - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow. 0,1466 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 wraz z udziałem 1/3 części  w drodze  wewnętrznej  nr  ewid. 799/1 o pow. 0,0655 ha. położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

jasminowa.pdf0.10MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

ogloszenie_warszawska.pdf0.13MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewid. 1331/4 i 1333/4, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej, obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

kalinowa.pdf0.10MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej

Załączniki:

ogloszenie 2022 ul. Zamkowa.docx0.02MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 101/5 o powierzchni 0,0155 ha, położonej przy ulicy Żeglarskiej obręb Kajmów – Jezioro Tarnobrzeskie, zabudowanej budynkiem wielof

Załączniki:

Mapa.pdf0.52MB
ogłoszenie o przetargu budek handlowo-usługowy.doc0.04MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Tarnobrzegu przy ul. Zamkowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

Zamkowa.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega - Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Żniwnej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie_zniwna.docx0.02MB

Wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Załączniki:

wykaz_ocice.docx0.02MB
wykaz_litewska.docx0.02MB
wykaz_onufrego.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem terenów pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne - Jezioro Tarnobrzeskie

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem od dnia 15 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r terenów położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie pod sezonowe mobilne punkty gastronomiczne.

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_mobilne_punkty_gastronomiczne.doc0.04MB

Wykaz nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i Strzeleckiej przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości położonych  w Tarnobrzegu przy ul. Borów i Strzeleckiej przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Rady  Miasta  Tarnobrzega Nr XXXVIII/406/2020 z dnia 30.12.2020  r. oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr  119/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Załączniki:

wykaz.docx0.02MB

Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza szósty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

ogloszenie_6.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1366 o powierzchni 0,7838 ha stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00075503/3 położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.

Załączniki:

ogloszenie_20211.docx0.02MB

Drugi przetarg ustny nieograniczony części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 976/3 o powierzchni 0,40 ha

              Tarnobrzeg, dnia 17 czerwca 2021 r.

GG-IV.6845.46.2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat  części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  976/3 o powierzchni 0,40 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00050685/1 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie z przeznaczeniem na prowadzenie parku linowego /bez działalności gastronomicznej/.

Nieruchomość położona w Tarnobrzegu przy ulicy Plażowej zabudowana jest infrastrukturą parku linowego, stanowiąca własność Miasta Tarnobrzeg. Obejmuje 17 przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach i wspornikach palowych drewnianych. W skład parku wchodzą trasa szkoleniowo/początkująca (zielona) 4 stacje do nauki systemu asekuracji zainstalowane tuż nad ziemią (wysokość średnia 100 cm nad ziemią), trasa średnio zaawansowana (czerwona) 13 zróżnicowanych przeszkód linowych zainstalowanych na wysokości od 3-4 m nad ziemią.

Okres dzierżawy 3 lata.

Wywoławcza stawka roczna czynszu dzierżawy wynosi 3500,00 zł /słownie: trzy tysiące pięćset złotych/   + 23 % podatek Vat – minimalne postąpienie 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r.  /wtorek/ o godz. 1130 w sali   narad  Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat  części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  976/3 o powierzchni  0,40 ha objętej księgą wieczystą
nr TB1T/00050685/1 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie  z przeznaczeniem na prowadzenie parku został przeprowadzony w dniu
08 czerwca2021 r.   
i zakończył się wynikiem negatywnym - nieruchomość nie została wylicytowana.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 1500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega Bank Pekao S.A.I Oddział Tarnobrzeg nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.  lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 14-tej.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zadłużenie wobec Miasta Tarnobrzega. Osoby, które dokonają wpłaty zadłużenia nie później niż do dnia 25 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega,
ul. Mickiewicza 7 mogą uczestniczyć w licytacji. Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Pekao S.A. I 0/Tarnobrzeg.                     

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż w terminie 3 dni od jego rozstrzygnięcia, a osobie która przetarg wygra wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawy za rok 2021.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dane osobowe i pełnomocnictwa osób przystępujących do przetargu oraz dowody wpłaty wadium.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

a) w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,

b) w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne wypisy z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwo wskazujące osobę uprawnioną do licytacji w imieniu wspólników, dowody tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji aktualny wypis z rejestru sadowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń oraz dowody wpłaty wadium.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Warunki  dzierżawy:

  1. Dzierżawa obejmuje czas określony 3 lata.
  2. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy dzierżawynajpóźniej do dnia1 lipca 2021 r. wygasająjej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Wszelkie zgody, zezwolenia, uprawnienia i warunki dotyczące prowadzenia parku linowego, uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć wewłasnym zakresie.
  4. Roczny czynsz dzierżawy płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Czynsz dzierżawny za rok 2021 podlega wpłaceniu przed podpisaniem umowy dzierżawy i
  5. Dzierżawca zobowiązany będzie w ramach projektu nr RPPK.07.01.00-18-0003/19 (MOF) Działanie 7.1 pt. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe do przyjęcia:

-  na staż na okres 6 miesięcy od 1.03.2022-31.08.2022 a następnie po okresie wsparcia ze środków własnych przedsiębiorcy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na co najmniej 1 miesiąc w wymiarze co najmniej ½ etatu – wymagania dotyczące uczestnika projektu 1 kobieta,

- na staż na okres 6 miesięcy od 1.04.2022-30.09.2022 a następnie po okresie wsparcia ze środków własnych przedsiębiorcy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na co najmniej 1 miesiąc w wymiarze co najmniej ½ etatu – wymagania dotyczące uczestnika projektu 1 kobieta,

Grupa docelowa Projektu : to osoby zamieszkałe na obszarze gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce, które nie skorzystały z takiego samego wsparcia jak oferowane w projekcie w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS dedykowanych tej samej grupie osób w RPO WP 2014-2020 w konkursach ogólnych, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu jako bezrobotne, należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji na temat założeń Projektu, form wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu pod nr tel. (15) 823 00 30 wew.116.

            Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 15 8181278  lub Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 8181218, 158181210.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,                    w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.  

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_-_park_linowy1.doc0.05MB

Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych  w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

ogloszenie_7.docx0.02MB

Wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Załączniki:

wykaz_onufrego.docx0.02MB
wykaz_litewska.docx0.02MB
wykaz_ocice.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości TB1T/00050984/7

Znak: GG-VI.6840.17.2020 Tarnobrzeg 2021-04-12

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00050984/7położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Lp.

Nr działki

Pow. nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

1

848/7 wraz z udziałem 1/6 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 848/17

0,0890 ha

54 500,00 zł

Pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100

2

848/8 wraz z udziałem 1/6 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 848/17

0,0902 ha

55 000,00 zł

Pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100

3

848/9 wraz z udziałem 1/6 części w drodze wewnętrznej nr ewid. 848/17

0,0764 ha

48 000,00 zł

Czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100

 

4

848/10 wraz z udziałem 1/6 części  w drodze  wewnętrznej  nr  ewid. 848/17

0,0736 ha

46 500,00 zł

 

Czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

 

Przetarg odbędzie się w dniu  18 maja 2021 r. o godz. 1000 w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2.

Ze względu na sytuacje epidemiczną podczas przetargu obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

 

Wadium w  formie pieniężnej w wysokości 8.000,-zł. /słownie:
osiem tysięcy złotych 00/100/ na każdą nieruchomość należy wpłacić na konto Urzędu Miasta  Tarnobrzega nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563  PeKaO  S.A.                    

I Oddział Tarnobrzeg  w  terminie do dnia 13 maja 2021 r.  lub w kasie Urzędu
Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 13 maja 2021 r.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca . Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej :

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.   

Z  up. PREZYDENTA MIASTA


Stanisław Czuchara
Naczelnik Wydział Geodezji i  Gospodarki Gruntami

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu - zmiana miejsca

GG – VI. 6840.6.2020 Tarnobrzeg, dnia 19 marca 2021 r.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU

przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ

- ZMIANA MIEJSCA

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargu informuje, że przetarg na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i  Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 10.30  w hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

Ze względu na sytuacje epidemiczną podczas przetargu obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej

- Drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie_2.docx0.02MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1148/9

na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1148/9 o powierzchni 0,3631 ha stanowiącej  własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00074422/4 położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec z przeznaczeniem pod działalność handlowo- usługową.

Załączniki:

sielec.pdf0.10MB

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Batalionów Chłopskich obr. Zakrzów

Znak: GG.VI. 6840.14.2019 Tarnobrzeg, 2020-12-16

 

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr  406/18 o pow. 0,1259 ha objętej księgą wieczystą  nr TB1T/00030628/8 położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obr. Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – handlową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

 

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 9 września 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 18 listopada 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu  16 marca  2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu  14 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w sali
narad Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Wadium w  formie pieniężnej w wysokości 5.000,-zł. /słownie:
pięć tysięcy złotych 00/100/  należy   wpłacić   na   konto  
Urzędu Miasta Tarnobrzega   nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563   PeKaO  S.A.                     

I O/Tarnobrzeg  w  terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.  lub w kasie Urzędu
Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  20 stycznia 2021 r.  do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 stycznia 2021 r. 

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca  Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko
d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki   Gruntami
tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.   

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów

Znak: GG.VI. 6840.23.2018 Tarnobrzeg, 2020-12-16

 

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1399/34 o powierzchni 0,8982 ha  objętej  księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej  obręb Mokrzyszów  stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy  złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 30 września 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 11 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 8 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 14 września  2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

 

Przetarg odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Wadium w  formie pieniężnej w wysokości 20.000,-zł. /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/  należy   wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563  PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg  w  terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.  lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  20 stycznia 2021 r.  do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca . Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko
d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.   

TSSE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Tsse - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą  Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne.

Załączniki:

tsse.pdf0.12MB

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Tarnobrzega działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Władysława Sikorskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 5004/10 o pow. 0,0755 ha, obj. KW TB1T/00043738/6 ogłoszony na dzień 21 października 2020 r. na godzinę 1100.

Przyczyną odwołania przetargu jest ochrona interesów nabywcy z uwagi na to że wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 5004/3  obr. 12,  po podziale ozn. nr  ewid. 5004/10, 5004/8, 5004/9 przy ul. W. Sikorskiego obejmowała większy obszar inwestycji niż działka przeznaczona do sprzedaży.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dostępne jest pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.

Zmiana miejsca przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonego na dzień 19.10.2020 r.

Tarnobrzeg, dnia 15 października 2020 r.

GG – VI. 6840.6.2020

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ

- ZMIANA MIEJSCA

Prezydent Miasta Tarnobrzega, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargu informuje, że przetarg na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i  Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 10 00  w sali widowiskowej TARNOBRZESKIEGO DOMU KULTURY ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Ze względu na sytuacje epidemiczną podczas przetargu obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

Załączniki:

skm_c30820101512410.pdf0.09MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza  obręb Mokrzyszów,  stanowiącej  własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod zabudowę usługowo - wielofunkcyjną.

Załączniki:

ogloszenie_sienkiewicza.pdf0.10MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg  z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

przetarg_ul._w._sikorskiego.pdf2.08MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Szafirowej i Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Załączniki:

przetarg_zloty_dukat.pdf0.15MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Rubinowej

Załączniki:

ogloszenie 2022.docx0.02MB

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Krzywej.

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr  TB1T/00038283/3  i TB1T/00050309/2 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Krzywej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Załączniki:

ogloszenie krzywa bud.docx0.02MB

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny - Jezioro Tarnobrzeskie

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowych położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim na sezon letni, tj. od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego.

Załączniki:

ogloszenie_o_przetargu_wypozyczalnie_2021.doc0.04MB

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dot. prowadzenia działalności gastronomicznej - Jezioro Tarnobrzeskie

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat  części nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi na prowadzenie działalności gastronomicznej położonymi przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej – Jezioro Tarnobrzeskie

Załączniki:

ogloszenie__o_przetargu_budynki_gastronomiczne.doc0.04MB

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Znak: GG-IV.6845.43.2021                                              Tarnobrzeg, dnia  17 czerwca 2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

                     

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żeglarskiej -  Jezioro Tarnobrzeskie na sezon letni tj. od 02.07.2021 r. do 15.10.2021 r. z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego na:

- lokalizację W1 / część działki o nr ewid. 101/5 o pow. 50 m2  /pod lokalizację wypożyczalni sprzętu pływającego od 02.07.2021 r. do 15.10.2021 r.

Wywoławcza stawka czynszu najmu za cały sezon letni wynosi 3500,00 zł netto + 23% podatek VAT - minimalne postąpienie 500 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości z przeznaczeniem pod wypożyczalnie sprzętu pływającego na 7 lokalizacji został przeprowadzony  w dniu 25 maja  2021 r.  -  lokalizacja W1 nie została wylicytowana.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. /wtorek /  w sali   narad  Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201 o godz. 1100.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 2000,00 zł / słownie: dwa tysiące złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563 Pekao S.A. I o/Tarnobrzeg w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r.  lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 14-tej.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 24.06.2021 r.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zadłużenie wobec Miasta Tarnobrzega. Osoby, które dokonają wpłaty zadłużenia nie później niż do dnia 25 czerwca 2021 r. na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 mogą uczestniczyć w przetargu. Za datę wpłacenia należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 Pekao S.A. I o/Tarnobrzeg.

Lokalizacja punktu wypożyczalni sprzętu pływającego dostępna jest na stronie internetowej www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Wszelkie zgody i warunki dotyczące lokalizacji punktu  wypożyczalni sprzętu pływającego uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

a)  w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,

b)  w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne wypisy z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwo wskazujące osobę uprawnioną do licytacji w imieniu wspólników, dowody tożsamości,

c)  w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji aktualny wypis z rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot

d)  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń według załączonego wzoru oraz dowody wpłaty wadium.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, jednak nie później niż w terminie trzech dni od jego rozstrzygnięcia.

Warunki  najmu:

1.Najem obejmuje czas określony od 02.07.2021 r. do 15.10.2021 r.

2. Czynsz najmu za cały sezon letni płatny będzie jednorazowo przed podpisaniem umowy najmu, zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

3.Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

4.Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy najmu najpóźniej do dnia 02 lipca 2021 r. wygasają  jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 15 8181278  lub Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 8181218, 158181210.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Czuchara
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami  

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00030899/8 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej stanowiących własność Miasta Tarnobrzega przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Załączniki:

ogloszenie_3.docx0.02MB