Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

764

Strefa Osiedli

Powrót

Sprawy bieżące os. "Stare Miasto" (7.06.2024)

Pliki do pobrania

Decyzja.pdf0.50MB
Inf. Wodociagi.pdf0.34MB
obwieszczenie.pdf0.06MB

Sprawozdanie Os. "Stare Miasto" z dn. 8.06.2024 r.

Pliki do pobrania

Sprawozdanie.pdf0.22MB
Zaproszenie.pdf0.03MB

Protokół nr 29/2024

Pliki do pobrania

Protokół nr 29.pdf0.09MB

Zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej

Pliki do pobrania

mapa.pdf0.30MB
Zaproszenie.pdf0.03MB

Sprawy bieżące - Zarząd os. 'Stare Miasto" (30.04.2024 r.)

Pliki do pobrania

Montaż hydrantu.pdf0.06MB
Obwieszczenie.pdf0.09MB

Prace Zarządu os. 'Stare Miasto"

Pliki do pobrania

SKM_C30824041615150.pdf0.21MB
SKM_C30824041615151.pdf0.21MB
SKM_C30824041615160.pdf0.29MB

Sprawozdanie Zarządu Osiedla "Stare Miasto"

W załączeniu:

- Sprawozdanie Zarządu Osiedla "Stare Miasto"  za okres od lutego 2023 r. do lutego 2024 r.

- Protokół z dn. 12.03.2024 r. spisany na okoliczność spotkania z mieszkańcami os. "Stare Miasto" w spr. przedstawienia sprawozdania.

- życzenia Wielkanocne

 

Pliki do pobrania

Protokół - Sprawozdanie.pdf0.16MB
Sprawozdanie.pdf0.25MB
yczenia świąteczne.pdf0.07MB

Przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 128/23, zatwierdzającej m.in. projekt zagospodarowania terenu

Przedłużenie terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega nr 128/23, zatwierdzającej m.in. projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania

PUW Rzeszów - zmiana terminu.pdf0.05MB

Mieszkańcy Starego Miasta rozmawiali o sprawach swojego osiedla

Mieszkańcy Starego Miasta rozmawiali o sprawach swojego osiedla

Odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie osiedlowe. W sobotę 14 stycznia prezydent Tarnobrzega oraz przedstawiciele urzędu miasta spotkali się z mieszkańcami osiedla Stare Miasto. Na pytania mieszkańców, prócz prezydenta Dariusz Bożka i przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Potańskiego, odpowiadali naczelnicy - Piotr Pawlik naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Barbara Trzeciak naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa, Anna Feręs-Niezgoda naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wojciech Lis kierownik Biura Promocji Miasta i Współpracy z Mediami, a także komendant Straży Miejskiej w Tarnobrzegu Robert Kędziora. Zarząd osiedla w spotkaniu reprezentowali – przewodniczący Kazimierz Mazur oraz sekretarz Jakub Sudoł. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia sprawozdania z prac zarządu w roku minionym, po czym głos zabrał prezydent miasta, który przypomniał inwestycje zrealizowane na osiedlu w 2022 roku. Największą i najbardziej wyczekiwaną inwestycją było zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową ul. Skrajnej oraz remontem ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej. Koszt wykonania tego zadania zamknął się w kwocie 3 929 786,39 zł brutto. Zadanie zrealizowano dzięki pozyskanych dotacji  z MSWiA w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W minionym roku wykonano też oświetlenie od ul. Wałowej do ul. Śliskiej. Montaż 22 lamp i opraw kosztował 155 468,19 zł brutto. Na placu Dzikowskim zamontowano kolejne urządzenie zabawowe, podwójną huśtawkę, zadbano też o bezpieczną nawierzchnię przy huśtawce. Te zadania sfinansowano z tzw. budżetu osiedlowego, a kosztowały dokładnie 13 334,43 zł brutto. Na bieżące utrzymanie dróg na osiedlu Stare Miasto w roku minionym wydatkowano ponad 14 tysięcy złotych netto.

Mowa była także planach inwestycyjnych na rok 2023, a w tych ujęto m.in. budowę drogi wewnętrznej w pasie drogowym ul. Dominikańskiej (od ul. Sienkiewicza do ul. Dominikańskiej) oraz przebudowę parkingu i chodników przy szaletach miejski. Wraz z pozostającymi w dyspozycji zarządu 50 000 zł brutto, w tym roku na zadania na osiedlu Stare Miasto planuje się wydatkować ponad 2 mln złotych.

Spotkanie z władzami miasta to znakomita okazja do poruszania najważniejszych dla mieszkańców spraw osiedlowych. Tak było i tym razem. Mieszkańcy Starego Miasta dopytywali m.in. o remont ul. Jasińskiego, czy termin rozpoczęcia budowy galerii handlowej. Zwrócono uwagę na konieczność remontu elewacji Domu Dziennego Pobytu. Poruszano kwestie dbałości o porządek w rejonie ul. Dominikańskiej, a także niezwykle ważne kwestie bezpieczeństwa. Tu mowa była m.in. o ul. Wałowej oraz o możliwości doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego, w sąsiedztwie mającej powstać galerii.