Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

70

Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Powrót

W Tarnobrzegu są zarejestrowane stowarzyszenia, których działania są skierowane na rzecz osób z rożną niesprawnością. Wśród nich są stowarzyszenia osób z różną niepełnosprawnością, stowarzyszenia osób działających na rzecz niepełnosprawnych, stowarzyszenia rodziców, opiekunów niepełnosprawnych również stowarzyszenia wspierające działania instytucji, na co dzień zajmujących się opieką i edukacją niepełnosprawnych oraz stowarzyszenia rozwijające i promujące sport niepełnosprawnych.

Na swoją działalność statutową działacze tych organizacji pozyskują środki, startując w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta Tarnobrzeg, Urząd Marszałkowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i pozyskują Fundusze Unijne.

1% z podatku to też doskonała forma pozyskiwania funduszy na działalność. Poszukują oni również wsparcia, pomocy od sponsorów, których szukają nie tylko na lokalnym rynku.

Bardzo zróżnicowana jest liczba członków oraz stopień ich aktywności. Są stowarzyszenia kilkunastoosobowe, skoncentrowane na świadczeniu wzajemnej pomocy. Jest też grupa stowarzyszeń, które z powodzeniem prowadzą różnego typu placówki, organizują ogólnopolskie seminaria, konferencje, walczą o zmiany w niekorzystnych dla osób z niepełnosprawnością przepisach prawnych oraz organizują zawody sportowe krajowe i międzynarodowe.