Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

38

Miasto bez barier

Powrót

Pomagamy i ułatwiamy życie osobom niewidomym

 

W Tarnobrzegu od kilku lat na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach, rondach i ciągach pieszych (chodnikach) modernizowanych ulic, instalowana kostka brukowa z wypustkami (kostka integracyjna).

Kostka ta umożliwia osobom niewidomym orientację w terenie, jest elementem ostrzegawczym. Stanowi wyraźnie wyczuwalną dla osób niewidomych oraz widoczną dla innych linię graniczną, oddzielającą bezpieczną strefę od strefy potencjalnego zagrożenia, czyli stając na niej osoby niewidome wiedzą np. kiedy kończy się chodnik a zaczyna ulica i odwrotnie.

Współpraca z Prezydentem Miasta, a także pracownikami Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji doprowadziła do tego, że każdy nowy projekt uwzględnia wprowadzenie udogodnień dla osób z rożną niesprawnością (niewidomych, słabowidzących, niesprawnych ruchowo, głuchych).

Przykładem tych działań są wyremontowane ulice Targowa (większa cześć), Szpitalna, Niepodległości, 1-go Maja, Janusza Gałka, Sandomierska (przy murze). Nie ukrywam tego, tam też zdarzały się błędy zrobione przez projektanta czy wykonawcę, ale komisja, która robiła przegląd prac lub dokonywała odbioru inwestycji wychwytuje błędy i inwestor musi je poprawić.

Mimo, że mamy XXI wiek, to w projekcie przebudowy, modernizacji ulicy Sienkiewicza i Sikorskiego (od skrzyżowania Wisłostrada/Mickiewicza/ Sikorskiego/Sienkiewicza aż do końca Mokrzyszowa) projektant nie przewidział na ciągach pieszych, skrzyżowaniach, rondach czy przejściach kostki brukowej z wypustkami (kostki integracyjne). Wspólne działania doprowadziły do tego, że we wszystkich miejscach gdzie powinna być ta kostka, będzie ona zainstalowana.
Obecnie każde skrzyżowanie w mieście będzie wyposażone w sygnalizację dźwiękową, kostkę integracyjną, odpowiednio obniżone krawężniki, łagodne zjazdy i wjazdy na chodnik.