Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

164

Szpital

Powrót

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg

fax: 15-812-32-63

www: http://szpitaltbg.pl/

email: sekretariat@szpitaltbg.pl

NIP: 867-18-81-486

REGON: 000312573

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000003145

Bank: Pekao SA O/Tarnobrzeg – Nr konta: 69 1240 2744 1111 0010 2176 8722

Otwórz szpitalną książkę telefoniczną