Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

112

Tarnobrzeska Karta Seniora

Powrót

Prezydent Miasta Tarnobrzega mając na względzie oczekiwania osób starszych oraz widząc potrzebę aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej tarnobrzeskich seniorów wystąpił do Rady Miasta Tarnobrzega z propozycją przyjęcia uchwały w sprawie Programu Tarnobrzeska Karta Seniora. Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Program Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega Nr LXVII/800/2014 z dnia 7 listopada 2014 r.
 
DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program jest adresowany do mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ukończyli 65 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Tarnobrzega (posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tarnobrzega).

W ramach Programu wydawana jest Tarnobrzeska Karta Seniora uprawniająca zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Tarnobrzega, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów  lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklaracje przystąpienia do programu.
 
JAK MOŻNA OTRZYMAĆ: TARNOBRZESKĄ KARTĘ SENIORA
1. Należy złożyć wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej karty Seniora.
2. Wnioski można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, przy ul. Kopernika 3, w pokoju nr 221 - II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Wzory wniosków są dostępne również na stronie internetowej ośrodka

3.Składając wniosek o wydanie Tarnobrzeskiej Karty Seniora  należy załączyć następujące dokumenty:
1)  okazać dowodu tożsamości,
2) zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie miasta Tarnobrzega w przypadku braku stałego meldunku na terenie miasta Tarnobrzega.
3) upoważnienie dla osoby do złożenia wniosku o Tarnobrzeską Kartę Seniora i jej odbiór jeśli Senior  nie może odebrać osobiście.


WAŻNA INFORMACJA

Tarnobrzeska Karta Seniora jest ważna od dnia wydania, do dnia realizacji Programu Tarnobrzeska Karta Seniora.


KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

Program ma charakter otwarty. Wszystkie podmioty, które złożą deklarację przystąpienia do programu oraz podpiszą stosowne porozumienie z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zostaną partnerami programu, na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymają specjalne naklejki promujące Program Tarnobrzeska Karta Seniora, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w Programie w miejscach świadczenia usług, przyjmowania opłat. Do Programu mogą przystąpić nie tylko jednostki budżetowe Miasta Tarnobrzega, ale również podmioty zewnętrzne, komercyjne.

Wykaz Podmiotów-Partnerów Programu będzie umieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu www.mopr.pl oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl

Pliki do pobrania

wykaz_podmiotow_-_karta_seniora.pdf0.16MB