Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

95

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Powrót

Nocna i świąteczna opieka medyczna w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczy usługi w zakresie „Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Tarnobrzegu świadczona jest w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 18.00 do 8.00

 dnia następnego

oraz

całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy

przy ul. Szpitalnej 1 (budynek po Transmedzie wejście od strony ul. Targowej)

telefon 15 812 33 83

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę
w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych
i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.