Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

88

Postępowania zakupowe - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Powrót

Postępowanie zakupowe dla zadania pn. Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego... - ul. Sienkiewicza 5

Postępowanie zakupowe dla zadania pn. "Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - kamienica ul. Sienkiewicza 5 w Tarnobrzegu" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pliki do pobrania

zaproszenie do składania ofert Sienkiewicza 5.docx0.06MB
załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa.pdf2.07MB
Załącznik nr 5 projekt umowy.docx0.19MB
Załącznik nr 4 do zaproszenia - wykaz robót.docx0.04MB
Załącznik nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.doc0.06MB
Załącznik nr 2 do zaproszenia - oświadczenie Wykonawcy o niepodkleganiu wykluczeniu.docx0.04MB
załącznik nr 1 do zaproszenia - wzór oferty.doc0.06MB
zalącznik nr 7 Decyzja Konserwatora.pdf0.12MB
zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy Sienkiewicza 5.docx0.04MB

Postępowanie zakupowe dla zadania pn. Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego... - ul. Sienkiewicza 7

Postępowanie zakupowe dla zadania pn. Prace budowlano-konserwatorskie więźby i pokrycia dachowego, elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej przy zabytku - kamienica ul. Sienkiewicza 7 w Tarnobrzegu" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 7 Decyzja Konserwatora.pdf0.11MB
załącznik nr 6 Dokumentacja projektowa.pdf3.18MB
Załącznik nr 5 projekt umowy.docx0.19MB
Załącznik nr 4 do zaproszenia - wykaz robót.docx0.04MB
Załącznik nr 3 do zaproszenia - wykaz osób.doc0.06MB
Załącznik nr 2 do zaproszenia - oświadczenie Wykonawcy o niepodkleganiu wykluczeniu.docx0.04MB
załącznik nr 1 do zaproszenia - wzór oferty.doc0.06MB
zaproszenie do składania ofert Sienkiewicza 7.docx0.06MB
Inf. o zmianie załącznika nr 6 dokumentacja projektowa.docx0.02MB
zmiana załącznik nr 6 dokumentacja projektowa.pdf3.08MB
zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy Sieniewicza 7.docx0.03MB