Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

2,833

Geoportal

Powrót

W ramach realizacji programu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" uruchomione zostały usługi elektronicznego udostępniania danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, składania wniosków o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz inne usługi dostępne pod linkiem https://tarnobrzeg.geoportal2.pl/pl/katalog-e-uslug.
Dzięki temu istnieje możliwość załatwienia wielu spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.