Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

607

Tarnobrzeska Rada Kobiet

Powrót

Ogłoszenie naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy.pdf0.21MB
oswiadczenie.pdf0.18MB
wykaz_osob_-_poparcie.pdf0.10MB
zarzadzenie_405_2019_przeprowadzenia_naboru.pdf0.06MB

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

W wyniku ogłoszonego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet , w związku z zakończeniem I kadencji Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, przypadającej na dzień 2 lutego 2022 r., ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024. W skłąd Rady wchodzą następujące osoby:
1) Katarzyna Paluch - Przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
2) Justyna Uchańska - Zastępczyni Przewodniczącej Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
3) Elżbieta Piejko - Sekretarz Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
4) Bożena Nowak;
5) Beata Kotasiak-Wójcik;
6) Grażyna Potańska;
7) Beata Góra;
8) Agata Wieczorek;
9) Małgorzata Zych;
10) Monika Stępień.

Pliki do pobrania

zarzadzenie powołanie składu TRK II kadencja.pdf0.17MB

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

W związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, Prezydent Miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja Rady trwa 2 lata, począwszy od dnia zwołania pierwszego posiedzenia Rady. Zarządzeniem Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, w którą tworzą poniżej wymienione osoby:

1 ) Sławomira Olszewska
2 ) Grażyna Urbańska
3 ) Justyna Uchańska
4 ) Bożena Nowak
5 ) Halina Zimoląg – Dojka
6 ) Dorota Wyrzykowska – Pycior
7 ) Anna Kapica - Soodak
8 ) Anna Godlewska
9 ) Anna Świątek
10 ) Renata Serwin
11 ) Grażyna Warzyńska
12 ) Wiesława Serafin
13 ) Marta Kopeć – Bitner
14 ) Beata Grzywacz
15 ) Katarzyna Paluch
16 ) Iwona Dybus – Grosicka
17 ) Elżbieta Piejko
18 ) Beata Góra
19 ) Monika Stępień
20 ) Renata Mroczek
21 ) Julia Dominik – Słomka
22 ) Edyta Potańska
23 ) Grażyna Potańska
24 ) Małgorzata Zych

Pliki do pobrania

zalacznik_do_zarzadzenia_nr_11_uzasadnienie1.pdf0.08MB
zarzadzenie_11_2020.pdf0.06MB

Wprowadzenia Zasad Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Pliki do pobrania

zasady_naboru_do_tarnobrzeskiej_rady_kobiet.pdf0.12MB
zarzadzenie_404_2019_wprowadzenia_zasad_naboru.pdf0.06MB

Prezydium i regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Skład Prezydium Tarnobrzeskiej Rady Kobiet:

  • Katarzyna Paluch - Przewodnicząca,
  • Justyna Uchanska - Zastępca Przewodniczącej,
  • Elżbieta Piejko - Sekretarz.  

    email: rada.kobiet@um.tarnobrzeg.pl 

Regulamin pracy TRK znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.pdf0.16MB

Ogłoszenie dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Na wniosek Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, z dniam 18 listopada, Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przeprowadzenie dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.12.2022 r.

W załączniku ujednolicony tekst zasad naboru oraz formularze zgłoszenia i poparcia kandydatki do Rady.

Pliki do pobrania

2022.11.18 do 420.2022 Załącznik Nr 1 formularz zgłoszeniowy.docx0.02MB
2022.11.18 do 420.2022 Załącznik Nr 2 formularz listy poparcia.docx0.02MB
ZASADY NABORU DO TARNOBRZESKIEJ RADY KOBIET tekst ujednolicony - stan na 15.11.2022.pdf0.15MB
2022.11.18 Zarzadzenie 420.2022 nabór dodatkowy.pdf0.54MB

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Tarnobrzeska Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, zwana dalej „Radą” jest organem doradczo-konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 3 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania

regulamin_trk_03.02.2020.pdf0.14MB