Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

729

Tarnobrzeska Rada Kobiet

Powrót

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Tarnobrzeska Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, zwana dalej „Radą” jest organem doradczo-konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 3 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania

regulamin_trk_03.02.2020.pdf0.14MB