Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

61

Tarnobrzeska Rada Kobiet

Powrót

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Tarnobrzeska Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, zwana dalej „Radą” jest organem doradczo-konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 3 lutego 2020 roku.

Pliki do pobrania

regulamin_trk_03.02.2020.pdf0.14MB

Ogłoszenie naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy.pdf0.21MB
oswiadczenie.pdf0.18MB
wykaz_osob_-_poparcie.pdf0.10MB
zarzadzenie_405_2019_przeprowadzenia_naboru.pdf0.06MB

Wprowadzenia Zasad Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Pliki do pobrania

zasady_naboru_do_tarnobrzeskiej_rady_kobiet.pdf0.12MB
zarzadzenie_404_2019_wprowadzenia_zasad_naboru.pdf0.06MB

Powołanie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

W związku ze zgłoszoną większą liczbą kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, Prezydent Miasta Tarnobrzega odstąpił od górnego limitu składu osobowego i postanowił, że Rada w najbliższej kadencji będzie liczyła 24 członkiń. Kadencja Rady trwa 2 lata, począwszy od dnia zwołania pierwszego posiedzenia Rady. Zarządzeniem Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tarnobrzeskiej Rady Kobiet ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega, w którą tworzą poniżej wymienione osoby:

1 ) Sławomira Olszewska
2 ) Grażyna Urbańska
3 ) Justyna Uchańska
4 ) Bożena Nowak
5 ) Halina Zimoląg – Dojka
6 ) Dorota Wyrzykowska – Pycior
7 ) Anna Kapica - Soodak
8 ) Anna Godlewska
9 ) Anna Świątek
10 ) Renata Serwin
11 ) Grażyna Warzyńska
12 ) Wiesława Serafin
13 ) Marta Kopeć – Bitner
14 ) Beata Grzywacz
15 ) Katarzyna Paluch
16 ) Iwona Dybus – Grosicka
17 ) Elżbieta Piejko
18 ) Beata Góra
19 ) Monika Stępień
20 ) Renata Mroczek
21 ) Julia Dominik – Słomka
22 ) Edyta Potańska
23 ) Grażyna Potańska
24 ) Małgorzata Zych

Pliki do pobrania

zalacznik_do_zarzadzenia_nr_11_uzasadnienie1.pdf0.08MB
zarzadzenie_11_2020.pdf0.06MB