Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

634

Zagospodarowanie przestrzenne

Powrót

Zagospodarowanie przestrzenne

Lp

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały zatwierdzającej plan (zmianę)

Publikacja

Data obowiązywania

Tekst planu

Rysunek planu

Nr

Data

1

Teren górniczy „Tarnobrzeg II”

V/46/99

3.02.1999

Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 7 poz. 213

Od 15.05.1999 r.

mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II - tekst

mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II - rysunek cz. 1

mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II - rysunek cz. 2

mpzp terenu górniczego Tarnobrzeg II - rysunek legenda

2

Teren górniczy „Jeziórko IV”

V/47/99

3.02.1999

Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 7 poz. 214

Od 15.05.1999 r.

mpzp terenu górniczego Jeziórko IV - tekst

 

3

Osiedle Wielowieś – Północ

XXXV/494/2001

30.05.2001

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r. Nr 56 poz. 925

Od 9.08.2001 r.

mpzp Wielowieś - Północ - tekst mpzp Wielowieś - Północ - rysunek

4

Osiedle „Sielec – Centrum”

XXXV/401/2005

31.03.2005

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2005 r. Nr 74 poz. 1239

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 25 września 2018 r. poz. 4036)

Od 2.06.2005 r.

mpzp Sielec-Centrum - tekst mpzp Sielec-Centrum - rysunek

5

Osiedle Dzików

LV/1060/2010

(zmiana 12.09.2018)

30.09.2010

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 124 poz. 2448

Od 14.12.2010 r.

(zmiana od 10.10.2018 r.)

mpzp Dzików - tekst mpzp Dzików - rysunek

6

Teren osiedla Ocice

IX/96/2011

31.03.2011

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 69 poz. 1256

Od 17.06.2011 r.

mpzp Ocice - tekst

rysunek Ocice - mpzp

7

Teren osiedla „Miechocin”

XI/141/2011

26.05.2011

Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 115 poz. 1770

Od 26.08.2011 r.

mpzp Miechocin - tekst

mpzp Miechocin - rysunek

8

Osiedle „Mokrzyszów”

XXV/350/2012

(zmiana LVI/594/2018)

26.04.2012

(zmiana 26.04.2018)

Dz. Urz. Woj. Podk. z 12 czerwca 2012 r. poz. 1315

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 8 czerwca 2018 r. poz. 2705)

Od 13.07.2012 r.

(zmiana od 23.06.2018 r. )

mpzp Mokrzyszów - tekst mpzp Morkzyszów - rysunek

9

Obszar usług i przemysłu w tym TPPT w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej – osiedle Zakrzów

XXIV/327/2012

29.03.2012

Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 30 maja 2012 r. poz. 1244

Od 30.06.2012 r.

mpzp Zakrzów TPPT - tekst mpzp Zakrzów TPPT - rysunek

(zmiana XLVIII/487/2017)

(zmiana 26.10.2017)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 16 listopada 2017 r. poz. 3778)

(zmiana od 30.11.2017 r.)

10

Tereny poprzemysłowe przy Jeziorze Tarnobrzeskim

LXII/747/2014

31.07.2014

Dz. Urz. Woj. Podk. z 8 września 2014 r. poz. 2408

Od 22.09.2014 r.

mpzp tereny poprzemysłowe przy J. Tarnobrzeskim - tekst mpzp tereny poprzemysłowe przy J. Tarnobrzeskim - rysunek

(zmiana XLVIII/486/2017)

(zmiana 26.10.2017)

(zmiana Dz. Urz. Woj. Podk. z 16 listopada 2017 r. poz. 3777)

(zmiana od 30.11.2017 r.)

11

Tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

LIII/570/2018

02.03.2018

Dz. Urz. Woj. Podk. z 26 marca 2018 r. poz. 1343

Od 10.04.2018 r.

mpzp Jezioro Tarnobrzeskie - tekst mpzp Jezioro Tarnobrzeskie - rysunek

12

Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

LIII/571/2018

02.03.2018

Dz. Urz. Woj. Podk. z 27 marca 2018 r. poz. 1363

Od 11.04.2018 r.

mpzp ZSP nr 1 - tekst mpzp ZSP nr 1 - rysunek
13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu XIX/202/2019 20.10.2019 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 10 grudnia 2019 r. poz. 6223 Od 25 grudnia 2019 r.

mpzp Centrum - tekst

mpzp_Centrum_rozstrzygnięcie_nadzorcze

mpzp Centrum - rysunek
14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej - obręb Wielowieś w Tarnobrzegu XXIV/264/2020 29.01.2020 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 21 lutego 2020 r. poz. 955 Od 6 marca 2020 r. mpzp Wielowieś - tekst mpzp Wielowieś - rysunek
15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu XXXIII/352/2020 30.09.2020 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 16 listopada 2020 r. poz. 4263 Od 1 grudnia 2020 r. mpzp Kościuszki, Szkolna - tekst mpzp Kościuszki, Szkolna - rysunek
16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II XXXVIII/407/2020 30.12.2020 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 1 lutego 2021 r. poz. 420 Od 15 lutego 2021 r. mpzp Machów II - tekst mpzp Machów II - rysunek
17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu L/502/2021 29.09.2021 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 28 października 2021 r. poz. 3529 Od 12 listopada 2021 r. mpzp Wrzosowa, Sienkiewicza - Mokrzyszów - tekst mpzp Wrzosowa, Sienkiewicza - Mokrzyszów - rysunek
18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego w Tarnobrzegu

LVII/596/2022

30.03.2022 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 28 października 2022 r. poz. 1963 Od 20.05.2022 r.

mpzp Dominikańska, Sienkiewicza, Wyszyńskiego - tekst

mpzp Dominikańska, Sienkiewicza, Wyszyńskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze

mpzp Dominikańska, Sienkiewicza, Wyszyńskiego - rysunek