Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

1,618

Strefa Płatnego Parkowania

Powrót

Tarnobrzeg. Złóż wniosek o kartę abonamentową

W centrum Tarnobrzega rusza Strefa Płatnego Parkowania. Przewidziano dwa rodzaje kart abonamentowych -  typu M (mieszkańca) oraz typu P (przedsiębiorcy). Sprawdź, czy Ci przysługuje i złóż wniosek o wydanie karty.

Karta typu M przeznaczona jest dla mieszkańców budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą nr XXV/281/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r.

Opłata miesięczna za wydanie karty abonamentowej typu M wynosi 10,00 zł. Natomiast Karta typu P przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tarnobrzega przy ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania, potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd samochodowy na podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy leasingu, umowy najmu, umowy użyczenia, innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu. Opłata miesięczna za wydanie karty abonamentowej typu P wynosi 50,00 zł.

Wnioski o wydanie kart można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 na stanowisku nr 1, natomiast Karty będą do odbioru w ciągu 3 dni roboczych na Komendzie Straży Miejskiej przy ul. Mickiewicza 7a od piątku do soboty w godz. 7.00 – 21.00.

Pliki do pobrania

wniosek_o_wydanie_karty_abomanentowej_typu_mieszkańca N.docx0.03MB
wniosek_o_wydanie_karty_abomanentowej_typu_mieszkańca N.pdf0.24MB
wniosek_o_wydanie_karty_abomanentowej_typuP (002).pdf0.24MB
wniosek_o_wydanie_karty_abomanentowej_typuP N.docx0.03MB