Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

35

Koperta życia

Powrót

koperta-zycia"Koperta życia", to akcja skierowana do mieszkańców Tarnobrzega, zwłaszcza osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koperta zawiera kartę informacyjną oraz dwie naklejki. Jedną z nich należy przykleić na otrzymaną kopertę foliową, drugą na lodówkę, w której koperta z danymi medycznymi będzie przechowywana.

Ankietę należy czytelne wypełnić i podać wszystkie niezbędne dane dotyczące stanu zdrowia, m.in. na co choruję, jakie przyjmuję leki, informacje o przebytych operacjach i zabiegach oraz o ewentualnych innych schorzeniach, np. alergie i uczulenia. Należy podać także dane kontaktowe do najbliższych osób, które należy poinformować w razie potrzeby. Karta informacyjna powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Zawartość koperty ułatwi zespołowi ratownictwa medycznego wykonywanie czynności ratunkowych. W wypełnianiu karty będą pomagać pracownicy przychodni, ale także Urzędu Miasta (w Biurze Obsługi Interesanta - sala operacyjna - stanowisko nr 5), MOPR oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze.


Karta Informacyjna

W karcie informacyjnej oprócz Państwa imienia i nazwiska oraz numeru PESEL powinny się znajdować wszystkie te dane, które mogą się przydać służbom ratowniczym na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy m.in. nabyte i obecne choroby, przyjmowane leki, alergie i uczulenia, przebyte operacje i zabiegi. Dodatkowo należy podać dane kontaktowe do osób najbliższych, których należy powiadomić w razie potrzeby.


Foliowa koperta

Czytelnie wypełnioną kartę informacyjną należy umieścic w foliowej kopercie i włozyć do lodówki. Dlaczego tam? Ponieważ lodówka znajduje się w każdym domu, najłatwiej jest ją zlokalizować i jwest do niej łatwy dostep.
Schowanie koperty np. do szafki czy szuflady może znacznie utrudnić jej znalezienie.


Najklejka

Dodatkowo na drzwiach lodówki należy umieścic naklejkę, aby oznaczyć miejsce przechowywania Koperty Życia. Dzięki temu ratownicy medyczni lub lekarz bedą mieli szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie, co ułatwi postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego i skutecznego leczenia.


Tarnobrzeską Kopertę Życia będzie można odebrać w:

1. Urzędzie Miasta
2. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
3. Gabinetach Lekarzy Rodzinnych
4. Gabinetach Pielęgniarek Środowiskowych
5. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

W załączniku informacja i ankieta do wypełnienia (karta informacyjna).

koperta życia