Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

389

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”

Powrót

Zmiana terminu spotkania dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027

Informujemy, iż spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 dla wszystkich zainteresowanych, odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. o godz. 14.30, w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Aleja Warszawska 227A.

Celem spotkania jest wzbogacenie trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 i rozszerzenie kręgu uczestników oraz możliwości wyrażania opinii.

Agenda spotkania

 • Otwarcie spotkania przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
 • Zaprezentowanie zasad prowadzenia oraz przebiegu partycypacyjnego procesu budowania Strategii
 • Syntetyczne przedstawienie założeń oraz treści Strategii 
 • Dyskusja moderowana umożliwiająca zgłaszanie  merytorycznych uwag i sugestii dotyczących projektu
 • Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 31 marca 2022 do 6 maja 2022 r.

Projekt dokumentu powstał przy współpracy z Zespołem ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, który tworzą Radni Miasta Tarnobrzega, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorstw miejskich oraz mieszkańcy miasta.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

 1. mieszkańcy Miasta Tarnobrzega;
 2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Tarnobrzega;
 3. sąsiednie gminy: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba; Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica;
 4. lokalni partnerzy gospodarczy;
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konsultacji jest podniesienie jakości projektu SRMT 2021- 2027 poprzez uwzględnienie opinii szerokiego grona mieszkańców. W  konsultacjach w równym stopniu ważny jest głos indywidualnego mieszkańca, jak również wszelkie sugestie widziane z perspektywy właściciela firmy, przedstawiciela instytucji, dyrektora szkoły czy innego podmiotu publicznego lub prywatnego funkcjonującego w regionie.

Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu SRMT 2021- 2027 umożliwi ukształtowanie finalnej wersji projektu, która następnie zostanie przekazana do formalnych uzgodnień umożliwiających przedstawienie projektu do przyjęcia przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Wszelkie uwagi i opinie można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag, który wraz
z projektem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 (SRMT 2027) jest dostępny w witrynie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl, https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne
oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5,  w następujący sposób:

 1. złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl oraz https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne osobiście  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;
 2. przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl.
 3. przesłanie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w okresie realizacji konsultacji społecznych (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Sąsiednie gminy, lokalni partnerzy gospodarczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mogą wziąć udział w konsultacjach  poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027” drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza na adres  e-mail: strategia@um.tarnobrzeg.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

W ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, w dniu 21 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które będzie miało miejsce w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Aleja Warszawska 227A.

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłaszania uwag do Strategii.docx0.02MB
zarządzenie z dnia 30.03.2022 r..pdf0.30MB
projekt Strategii Rozowju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 1.pdf1.19MB
Streszczenie dokumentu SRMT 2021-2027.pdf0.46MB