Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

28

Powszechny Spis Rolny 2020

Powrót

Powszechny Spis Rolny 2020

Informacja

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród

Spisałeś się przez Internet?

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród

 1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis;
 2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020) na stronie loterii;
 3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Więcej szczegółów pod linkiem: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020

Rolniku spisz się !

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis jest prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane
są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Rolnicy będą mogli udzielić informacji w ramach Powszechnego Spisu Rolnego poprzez:

 • samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego : www.spisrolny.gov.pl od dnia 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 • telefonicznie -dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99
 • udział w wywiadzie telefonicznym (przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego) oraz udział w wywiadzie bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego).

Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w terminie od

1 października do 30 listopada 2020 r. , od poniedziałku do soboty w godzinach od

8:00 do 20:00.

Na terenie miasta Tarnobrzega wywiady bezpośrednie będzie przeprowadzało

6 rachmistrzów terenowych.

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu internetowego w przygotowanym na ten cel stanowisku w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega
przy ul. Mickiewicza 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny
z pracownikami Gminnego Biura Spisowego nr tel. 15 8181569, 158181224

Mając na uwadze liczbę rachmistrzów terenowych i panującą sytuację epidemiologiczną
w kraju zaleca się dokonanie samopisu przez Internet

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/


Uwaga!

Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie Urzędu Statystycznego pod linkiem:

https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-w-wieku-od-3-do-6-lat-z-przedszkoli-wojewodztwa-podkarpackiego-gospodarstwo-rolne-oczami-dziecka/


KONKURS „Rolniku spisz się sam”

7 września br. w gazecie codziennej Super Nowości ruszył konkurs „Rolniku spisz się sam” związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020

Konkurs trwa do 2 października 2020 r.

Aby wziąć w nim udział należy spisać się w Powszechnym Spisie Rolnym na stronie: spisrolny.gov.pl, a następnie wejść na stronę: rolnikuspiszsiesam.pl, lub: supernowosci24.pl wybierając artykuł o konkursie i wypełnić formularz konkursowy.

Rejestracja zgłoszeń rozpoczęła się 7 września br. i będzie możliwa od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.oo do 23.59.59.

Uwaga! Jeżeli rolnik spisał się już wcześniej np. w poprzednią środę lub inny dzień, może się zgłosić w dowolnie wybranym dniu, ale tylko raz.


Konkurs „Grunt to wiedza”

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

W każdy piątek między godziną 13.00, a 15.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się pytanie konkursowe i numer telefonu, pod który należy zadzwonić.

Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, otrzyma nagrodę.

Konkurs

Jeszcze tylko przez 2 dni (do 2 października br.) każdy rolnik, który sam się spisał może brać udział w konkursie z gazetą Super Nowości i wygrać bony o wartości 200 zł

Nadal trwają także konkursy związane z PSR 2020:

- na antenie Radia Rzeszów – w każdy piątek

- na profilu Facebook Urzędu Statystycznego w Rzeszowie – końcem każdego tygodnia.

Więcej szczegółów na stronie rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy

Aby wziąć udział w spisie wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl lub spisz się w punkcie spisowym w urzędzie gminy.

Masz pytania lub nie wiesz jak się spisać?     Zadzwoń 22 279 99 99

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Eventowa Eventline we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie zachęca Koła Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie „W Koło PSR 2020”.

Celem Konkursu jest aktywizacja i wsparcie rolników do samo spisywania się podczas trwającego Powszechnego Spisu Rolnego. Konkurs rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do zakończenia Spisu czyli do 30 listopada 2020

Organizatorem przedsięwzięcia jest Agencja Event Line. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie Koła poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, zapoznanie się z regulaminem i przesłanie wypełnionego na podane adresy mailowe agnieszka.lipinska@eventline.pl, piotr.pasko@eventline.pl lub zdjęcia z telefonu wypełnionego formularza na podane numery telefonu 608 007907, 792 386 736.

Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości numerów gospodarstw rolnych, które podczas trwania konkursu samo spisały się przez internet.

Ponadto aby konkurs miał szanse wystartować potrzebujemy zebrać 100 formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 30 października 2020 r do godz.23:59. Po tym terminie zgłoszenia nie będą respektowane.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_dla_kgw.pdf0.30MB
regulamin_konkursu_kgw.pdf0.42MB
rodo_dla_kgw_i_stowarzyszen.pdf0.36MB

Punkty spisowe dla Rolników podczas Giełdy Ogrodniczej

Uwaga Rolnicy! W dniach 3-4 października br. w Boguchwale podczas XV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej będą dostępne punkty spisowe PSR 2020.Będzie można uzyskać informacje o spisie, a także spisać się w godzinach od 8:00 do 16:00.

Konkurs

W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:

 

I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  - konkurs plastyczny

II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny

Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/

Powszechny Spis Rolny - wywiad telefoniczny

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w
Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie
telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie
spisrolny.gov.pl.
Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie
wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz
spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek
spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów
telefonu:
22 279 99 99 lub 22 666 66 62
Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

Stanowisko do samopisu internetowego

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu  mogą dokonać
samospisu  internetowego  w przygotowanym na ten cel stanowisku w budynku
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi
Interesanta Sala A po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny
z pracownikami Gminnego Biura Spisowego  nr tel. 15 8181569, 158181224

Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Dyżury Gminnego Biura Spisowego

·         od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530
 nr tel. 15 81 81 569, 15 81 81 224

·         od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 1530 do 2000
nr tel.15 81 81 224,

·        

Samospis internetowy w PSR 2020 - obowiązek ustawowy

Samospis internetowy w PSR 2020 - obowiązek ustawowy

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., Dz. U. poz. 1486) wprowadziła przepis, zgodnie z którym użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy  (art. 8a ust. 1).

Rolniku wypełnij obowiązek ustawowy i spisz się przez Internet.Wejdź na spisrolny.gov.pl

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

każdy piątek między godziną 13.00, a 15.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się pytanie konkursowe i numer telefonu, pod który należy zadzwonić.

Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, otrzyma nagrodę.