Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

67

Komunikacja bez barier

Powrót

Komunikacja Bez Barier to wygodny system komunikacji dla osób z ubytkami słuchu i osób Głuchych. Pozwala on zapewnić wszystkim naszym interesantom nieograniczony dostęp do usług świadczonych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym służącym do komunikowania się osób Głuchych. Porozumiewanie się z innymi jest sprawą podstawową dla codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Właśnie z tego powodu, chcąc zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy osobami Głuchymi a pracownikami Urzędu Miasta Tarnobrzega została uruchomiona usługa pod nazwą „Komunikacja bez barier”, polegająca na przekazie z zakresu polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu języka migowego (SJM) za pośrednictwem łączy internetowych.

Działanie systemu polega na nawiązaniu połączenia video z Contact Center i rozpoczęciu wideokonferencji w czasie rzeczywistym, umożliwiając komunikację trzech osób: pracownika urzędu, tłumacza języka migowego oraz osoby Głuchej. Na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega została umieszczona ikona  „Komunikacja bez barier”, którą należy kliknąć w celu nawiązania wideo komunikacji z tłumaczem języka migowego, z dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę wraz z podłączeniem do Internetu (przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna).

Link do usługi

Usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu Miasta Tarnobrzega

Do poprawnego połączenia z tłumaczami potrzebne jest:

  • urządzenie (tablet, laptop, komputer) z dostępem do przedniej kamery, mikrofonu oraz głośnika lub słuchawek,
  • odpowiednio skonfigurowana sieć internetowa,
  • aktualna wersja przeglądarki Chrome lub Firefox.