Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

18

Tarnobrzeska Rada Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

Powrót

Przedłużenie kadencji Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Informujemy, że Prezydent Miasta Tarnobrzega, na podstawie § 1 ust. 6  zarządzenia w sprawie zasad naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, podjął decyzję o przedłużeniu kadencji Tarnobrzeskiej Rady kobiet do dnia 25.06.2024 r.

Decyzja taka podjęta została ze względu na kończącą się 3 lutego 2024 r. kadencję Tarnobrzeskiej Rady Kobiet oraz bliski termin końca obecnej kadencji Prezydenta.

Pliki do pobrania

Zarządzenie 44 2024 przedłużenie kadencji TRK.pdf0.19MB
Zarządzenie 43 2024 zmiana zarządzenia w sprawie zasad naboru do TRK.pdf0.20MB

Powołanie dodatkowych osób do składu Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

W związku z zakończeniem dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024, zwanej dalej "Radą", ogłoszonego Zarządzeniem Nr 420/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, do skład Rady powołuje się następujące osoby:

 1. Oliwia Kropornicka;
 2. Agnieszka Przybyła;
 3. Ewelina Reguła;
 4. Joanna Topolnicka;
 5. Barbara Urbaniak.

Pliki do pobrania

Powołanie dodatkowych osób do składu TRK II kadencji - Zarzadzenie 38 2023.pdf0.16MB

Ogłoszenie dodatkowego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II Kadencji 2022-2024

Pliki do pobrania

Formularz listy poparcia dla Kandydatki - Załącznik Nr 2.docx0.02MB
Formularz zgłoszeniowy Kandydatki - Załącznik Nr 1.docx0.02MB
Ogłoszenie naboru dodatkowego do TRK - Zarzadzenie 420 2022.pdf0.54MB

Prezydium i regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Skład Prezydium Tarnobrzeskiej Rady Kobiet:

 • Katarzyna Paluch - Przewodnicząca,
 • Justyna Uchanska - Zastępca Przewodniczącej,
 • Elżbieta Piejko - Sekretarz.  

  email: rada.kobiet@um.tarnobrzeg.pl 

Regulamin pracy TRK znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Regulamin pracy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.pdf0.16MB

Tarnobrzeska Rada Kobiet II kadencji na lata 2022-2024

W wyniku ogłoszonego naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet , w związku z zakończeniem I kadencji Tarnobrzeskiej Rady Kobiet, przypadającej na dzień 2 lutego 2022 r., ustalony został skład osobowy Tarnobrzeskiej Rady Kobiet II kadencji na lata 2022-2024. W skład Rady wchodzą następujące osoby:

 1. Katarzyna Paluch - Przewodnicząca Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
 2. Justyna Uchańska - Zastępczyni Przewodniczącej Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
 3. Elżbieta Piejko - Sekretarz Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
 4. Bożena Nowak;
 5. Beata Kotasiak-Wójcik;
 6. Grażyna Potańska;
 7. Beata Góra;
 8. Agata Wieczorek;
 9. Małgorzata Zych;
 10. Monika Stępień.

Pliki do pobrania

zarzadzenie powołanie składu TRK II kadencja.pdf0.17MB

Ogłaszenie o naborze kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet w kadencji 2022-2024

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 formularz zgłoszeniowy dla Kandydatki.docx0.02MB
Załącznik Nr 2 formularz listy poparcia Kandydatki.docx0.02MB
Ogłoszenie nabory kandydatek do TRK - zarzadzenie 431 2021.pdf0.35MB

Zasady Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

Pliki do pobrania

Zasady naboru do TRK - zarządzenie 404 2019.pdf0.31MB
Zmiana zasad naboru do TRK 1 - zarządzenie 430 2021.pdf0.23MB
Zmiana zasad naboru do TRK 2 - zarządzenie 416 2022.pdf0.16MB
Zmiana zasad naboru do TRK 3 - zarządzenie 43 2024.pdf0.20MB