Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

61

Koordynatorzy ds. dostepności

Powrót

Dane koordynatorów do spraw dostępności

W celu realizacji zdań związanych z zapewnieniem dostępności architektonicznej, informacyjnokomunikacyjnej oraz cyfrowej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega wyznacza się osoby do pełnienia odpowiednich funkcji.

Funkcję koordynatora do spraw dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjnokomunikacyjnej pełni:

Marcin Sędyka
adres: ul. Mickiewicza 7a (budynek Straży Miejskiej), 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823 49 98
email: m.sedyka@um.tarnobrzeg.pl

Funkcje koordynatora do spraw dostępności cyfrowej pełni:

Marta Kamysz-Turbak
adres: ul. Kościuszki 30 (budynek Biura Informatyki), 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 81 81 515
email: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl