Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

77

Koordynatorzy ds. dostępności

Powrót

Dane koordynatorów do spraw dostępności

W celu realizacji zdań związanych z zapewnieniem dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega wyznacza się osoby do pełnienia odpowiednich funkcji.


Koordynatorzy ds. Dostępności:


1) funkcję koordynatora do spraw dostępności cyfrowej pełni:

Marta Kamysz-Turbak
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 30 (budynek Biura Informatyki), 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 81 81 515
e-mail:m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl


2) funkcję koordynatora do spraw dostępności architektonicznej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej pełni:

Katarzyna Magda
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 32 (pok. 100), 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 81 81 583
e-mail:k.magda@um.tarnobrzeg.pl