Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

1,292

Praca w administracji i oświacie

Powrót

Praca w administracji, jednostkach i oświacie

Z ofertami pracy w samorządzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikając https://bip.tarnobrzeg.pl/

Z ofertami pracy w placówkach oświatowych na terenie Tarnobrzega można zpoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej lub klikając https://bip.tarnobrzeg.pl/

Z ofertami pracy w jednostkach podlgłych Prezydentowi Miasta, a także w innych placówkach można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publiczej lub klikając https://bip.tarnobrzeg.pl/


Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg

Ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 roku nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeprowadzania wolnego i otwartego naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy.

Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg w Biuletynie Informacji Publicznej pod hasłem „nabór pracowników” i jednocześnie wywieszane na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta (tablica w budynku przy ulicy Kościuszki 32 i tablica przed wejściem do budynku przy ulicy Mickiewicza 7).

Ogłoszenie jest wywieszone, co najmniej 10 dni.

Konkurs obejmuje 2 etapy:

ETAP I

Ocena warunków formalnych (w ogłoszeniu podajemy wymagania niezbędne, które kandydat musi spełnić, aby przejść do drugiego etapu konkursu)

ETAP II

Rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której sprawdzana jest wiedza kandydata i jego predyspozycje osobowościowe.

Po wyborze kandydata, który zdobył największą liczbę punktów, jego nazwisko wraz z uzasadnieniem jest publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta i na tablicach ogłoszeń.

Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie pracownik przechodzi przez służbę przygotowawczą, w czasie której doskonali i uzupełnia swoją wiedzę. Po zakończeniu służby przygotowawczej pracownik musi przystąpić do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem niezbędnym dalszego zatrudnienia. Kolejna umowa zawierana jest na czas określony 1 roku lub na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania

zalacznik_karta_zadan_stanowiska_pracy.pdf0.10MB
zarzadzenie483_2015_zmieniajace_zarz_procedura_naboru_kandydatow_na_stanowiska_urzednicze_kierownicze.pdf0.06MB
zarzadzenie248_2012_zmieniajace_zarz_procedura_naboru_kandydatow_na_stanowiska_urzednicze_kierownicze.pdf1.49MB
zarzadzenie15_2012_zmieniajace_zarz_procedura_naboru_kandydatow_na_stanowiska_urzednicze_kierownicze.pdf0.24MB
zarzadzenie328_2011_zmieniajace_zarz_procedura_naboru_kandydatow_na_stanowiska_urzednicze_kierownicze.pdf0.72MB

Procedura naboru na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej

Pliki do pobrania

zalaczniki_wniosek_do_procedury_naboru_do_strazy_miejskiej.pdf0.25MB
zalacznik_procedura_przeprowadzenia_naboru_na_stanowiska_urzednicze_w_strazy_miejskiej.pdf0.07MB

Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Pliki do pobrania

zalacznik_harmonogram_sluzby_przygotowawczej.doc0.03MB
zal_nr_7_zaswiadczenie_o_zaliczeniu_egzaminu_po_zwolnieniu_ze_sluzby.doc0.02MB
zal_nr_6_zaswiadczenie_o_odbyciu_sluzby_i_zaliczeniu_egzaminu.doc0.02MB
zal_nr_5_wzor_z_protokolu_z_egzaminu_konczacego_sluzbe_przygotowawcza.doc0.03MB
zal_nr_4_kwestionariusz_oceny_pracownika.doc0.03MB
zal_nr_3_zwolnienie_z_odbycia_sluzby_przygotowawczej.doc0.03MB
zal_nr_2_skierowanie_do_odbycia_sluzby_przygotowawczej.doc0.02MB
zal_nr_1_wniosek_o_skierowanie_zwolnienie_z_odbycia_sluzby_przygotowawczej.doc0.03MB
zarzadzenie6_ku_2009_sposob_przeprowadzania_sluzby_przygotowawczej_i_organizowania_egzaminu.doc0.06MB
zarzadzenie190_2015_zmieniajace_zarz_sposob_przeprowadzania_sluzby_przygotowawczej_i_organizowania_egzaminu.pdf0.06MB