Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

208

Rehabilitacja

Powrót

Rehabilitacja
Wykaz organizacji i instytucji zajmujących się rehabilitacją

1. NZOZ - Centrum Rehabilitacji Karabela
ul. Sokola 14
tel. 15 856 52 56 (podjazd, toaleta, parking przed budynkiem)
kom. 602 443 694 Piotr Jamróz – Kierownik
e – mail: rehabillitacja@karabela.com.pl
Nasza placówka czynna jest w godzinach od 7.00 do 18.00
Zajmujemy się w kompleksową rehabilitacją narządu ruchu. Świadczymy zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu leczniczego. Nasze usługi świadczymy zarówno w formie ambulatoryjnej (w przychodni) jak i w warunkach domowych (w domu pacjenta). Wykonujemy zabiegi w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zabiegi odpłatne jak również świadczymy usługi rehabilitacyjne dla pracowników firm i członków stowarzyszeń, które podpisały z nami umowę na takie usługi.


2. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
ul. Targowa 4
tel. 15 822 50 36, centrala 15 822 50 20
(podjazd, winda, toalety na każdym piętrze, parking przed budynkiem)
Zakład udziela świadczeń w zakresie:
- poradni rehabilitacyjnej,
- fizjoterapii,
- ośrodka wczesnej interwencji/dzienna opieka rehabilitacyjna dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo


3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
ul. Dekutowskiego 20
tel. 15 822 73 55, 15 823 64 96
e-mail: zpo.tbg@interia.pl
(podjazd, winda, toaleta dostosowana dla osób na wózkach)
Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym: - masaże klasyczne,
- kinezyterapia - ćwiczenia bierne na salach chorych, ćwiczenia czynne na sali rehabilitacyjnej (ćwiczenia samo wspomagane, rotorki kończyn dolnych i górnych, ćwiczenia w podwieszeniu, pionizacja na stole pionizacyjnym i w parapodium, nauka chodzenia w poręczach, o balkonikach, kulach, po schodach),
- fizykoterapia - lampa solux, lampa bioptron, prądy diadynamiczne, jonoforeza, prądy Tens


4. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1
Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii:
- gabinet kinezyterapii, gdzie wykonuje się następujące rodzaje ćwiczeń: bierne, czynno-bierne, wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne wolne, czynne oporowe, na rotorach do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, koordynacji ruchów, nauki chodu, ogólnokondycyjne oraz wyciągi regresyjne kręgosłupa i kończyn dolnych oraz mobilizacje. Ćwiczenia wykonywane są w gabinetach wyposażonych w odpowiedni sprzęt umożliwiający osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych, a także przy łóżku chorego,
- gabinet fizykoterapii wykonuje zabiegi: jonoforezy, galwanizacji, elektrostymulacji, terapię prądami diadynamicznymi, interferencyjnymi impulsami pneumatycznymi, ultradźwiękami, polem magnetycznym, laserem, impulsowym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości, krioterapii, światłolecznictwa.
- gabinet masażu leczniczego, gdzie wykonuje się masaż suchy i limfatyczny ręczny, stosując różne techniki masażu.
Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii czynny jest dla pacjentów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.15 - 13.30
wtorek, czwartek w godz. 7.15 - 18.00
Rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Zakładu:
gabinet kinezyterapii - 15 812 34 06
gabinet fizykoterapii - 15 812 34 09
gabinet masażu I - 15 812 34 07
gabinet masażu II - 15 812 34 08