Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

435

Otwarte konkursy ofert na 2024 r.

Powrót

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - oranizacja wypoczynku w postaci obozów i

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 159_2024.pdf0.66MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizcja akcji" Lato w Mieście"

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 158_2024.pdf0.67MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Lato w Mieście

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty(8).docx0.03MB
Zarządzenie nr 156_2024.pdf1.31MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 - Wzór oferty(8).docx0.03MB
Zarządzenie nr 157_2024.pdf1.30MB

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 131_2024.pdf0.20MB

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Pliki do pobrania

nabór do komisji konkursowej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej.pdf1.24MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt w 2024 r.

Pliki do pobrania

otwarty konkurs ofert z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt w 2024 r..pdf0.78MB
Załącznik nr 2 - Wzór oferty(9).docx0.03MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Pliki do pobrania

konkurs opieka wytchnieniowa.pdf2.38MB

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty w konursie pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Pliki do pobrania

powolanie komisji konkursowej - swiadczenie uslugi asystenta osobistego osoby z niepelnosprawnoscia - edycja 2024.pdf0.57MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Pliki do pobrania

7C01BF59-3FCC-4211-A5FA-72C993FE3D90.pdf2.34MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu kultury

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu - kultura - Zarządzenie nr 72_2024.pdf0.36MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie konkursu - ekologia - Zarządzenie nr 73_2024.pdf0.34MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

Zarządzenie 41_2024.pdf0.43MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społeczne

Pliki do pobrania

Zarządzenie 40_2024.pdf0.36MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

Zarządzenie 42_2024.pdf0.44MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu kultury

Pliki do pobrania

Wzór oferty.docx0.03MB
Zarządzenie 37_2024.pdf1.29MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oreaz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

Wzór oferty.docx0.03MB
Zarządzenie 36_2024.pdf1.28MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi” w 2024 roku

Pliki do pobrania

Zarządzenie 435 2023 z 27.11.2023 r. ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf3.00MB
Zarządzenie 440 2023 z 28.11.2023 zmiana zarzadzenia 435 2023 ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf0.21MB
Zartządzenie 475 2023 z 12.12.2023 powołanie komisji konkursowej.pdf1.01MB
zarzadzenie 460 2023 z 4.12.2023 nabór kandydatów do komisji konkursowej.pdf1.34MB

Ołoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

zarzadzenie 495 2023 z 21.12.2023 ogłoszenie konkursu ofert - przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom.pdf1.30MB
formularz oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx0.06MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej

Pliki do pobrania

Zarządzenie 483 2023 z 15.12.2023 ogłoszenie konkursu ofert - pomoc społeczna.pdf1.28MB
formularz oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx0.06MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

Zarządzenie 484 2023 z 15.12.2023 - ogłoszenie konkursu ofert - sport i turystyka.pdf1.28MB
formularz oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx0.06MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego - „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega” w 2024 roku

Pliki do pobrania

Zarządzenie 437 2023 r. z 27.11.2023 r. ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf2.90MB
zarządzenie 462 2023 z 4.12.2023 nabór kandydatów do komisji konkursowej.pdf1.67MB
Zarządzenie 477 2023 z 12.12.2023 powołanie komisji konkursowej.pdf1.01MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Miasta Tarnobrzega” w 2024 roku

Pliki do pobrania

Zarządzenie 436 2023 z 27.11.2023 r. ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf2.96MB
Zarządzenie 461 2023 z 4.12.2023 nabór kandydatów do komisji konkursowej.pdf1.34MB
Zarządzenie 476 2023 z 12.12.2023 powołanie komisji konkursowej.pdf1.01MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2024 roku"

Pliki do pobrania

Zarządzenie 434 2023 z 24.11.2023 r. rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.pdf0.21MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2024 roku”

Oferty składać można w terminie do dnia 10 listopada 2023 roku do godziny 15:30 na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Adama Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu/dostarczenia ofert do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega), z dopiskiem na kopercie:

„PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE MIASTA
TARNOBRZEGA W 2024 ROKU.”

Pliki do pobrania

zarządzenie 393 2023 ogłoszenie konkursu ofert nieodpłatna pomoc prawna.pdf0.69MB

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

zarzadzenie 496 2023 z 21.12.2023 nabór do komisji konkursowej - przeciwdziałąnie uzależnieniom i patologiom.pdf0.67MB