Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

302

Otwarte konkursy ofert na 2022 rok

Powrót

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja akcji "Lato w mieście"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii"

Pliki do pobrania

formularz - oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx0.06MB
zarzadzenie 157 2022 ogloszenie konkursu kolonie i obozy.pdf1.29MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. realizacja akcji "Lato w mieście"

Pliki do pobrania

zarzadzenie 156 2022 ogloszenie konkursu lato w miescie.pdf1.29MB
formularz - oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx0.06MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 124_2022.pdf0.17MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 112_2022.pdf0.17MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 97_2022 rozstrzygniecie sport.pdf0.38MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 96_2022 rozstrzygniecie ekologia.pdf0.28MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu kultury

Pliki do pobrania

zarzadzenie 79 2022 rozstrzygniecie kultura.pdf0.33MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Miasta Tarnobrzega

Pliki do pobrania

zarzadzenie 71 2022 rozstrzygniecie schronisko dla bezdomnych.pdf0.16MB

Nabór kandydatów do komisji konkursowej pn. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej:świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_449_2021.pdf0.63MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_463_2021.pdf1.29MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty.docx0.03MB

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia trzech otwartych konkursów ofert

Komunikat Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie:

  • sportu i turystyki
  • kultury
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Pliki do pobrania

ekologia.pdf0.04MB
sport_i_turystyka.pdf0.04MB
kultura.pdf0.04MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku".

Pliki do pobrania

akt2.pdf1.30MB
zalacznik_nr_1_-_ogloszenie.pdf0.33MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty1 (1).docx0.03MB
zalacznik_nr_3_umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_.pdf0.24MB
zarzadzenie_427_2021_z_7.12.2021.pdf0.17MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_52_2022.pdf0.28MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

UWAGA! Wprowadzono dwie zmiany do regulaminu konkursu:

1. Zmiana terminu składania ofert. Termin przedłużony do dnia 1 lutego 2022 r.

2. Rozszerzono katalog wymaganych dokumentów składanych w ramach realizacji zadania związanego z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 10/2022 z dnia 10 stycznia  2022 r.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_10_2022.pdf0.17MB
zarzadzenie_nr_465_2021.pdf1.29MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty.docx0.03MB

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pliki do pobrania

zarzadzenie_47_2022.pdf0.44MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym".

Pliki do pobrania

akt2.pdf1.27MB
zalacznik_nr_1_-_ogloszenie_schronisko_dla_osob_bezdomnych1.pdf0.31MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty1.docx0.03MB
zalacznik_nr_3_-umowa_o_realizacje_zadania_publicznego_1.pdf0.24MB

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_2_2022.pdf0.61MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej-świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_19_2022_rozstrzygniecie_konkursu.pdf0.17MB

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

ocena_formalna.pdf0.09MB

Ogłoszenie konkursu ofert pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej -Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx0.03MB
zarzadzenie_nr_80_2022.pdf1.34MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku"

Pliki do pobrania

zarzadzenie_-_ogloszenie_konkursu_npp.pdf0.62MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_464_2021.pdf1.29MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty.docx0.03MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu kultury.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx0.03MB
zarzadzenie_nr_29_2022.pdf1.29MB

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej..

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku.

Pliki do pobrania

zarzadzenie__-nabor_kandydatow_npp.pdf0.21MB

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_423_2021_z_6.12.2021_.pdf0.63MB

Ogłoszenie konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenie konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_448_2021.pdf1.37MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty (2).docx0.03MB

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu sportu i turystyki

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu sportu i turystyki.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_3_2022.pdf0.61MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 2 miejscami interwencyjnymi".

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_460_2021.pdf0.17MB

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_461_2021.pdf0.16MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_30_2022.pdf1.29MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx0.03MB

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: "Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym na terenie Miasta Tarnobrzega".

Pliki do pobrania

zarzadzenie_422_2021_z_6.12.20221.pdf0.63MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Miasta Tarnobrzega w 2022 roku".

Pliki do pobrania

zarzadzenie_-_rozstrzygniecie_konkursu_npp.pdf0.17MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_34_2022.pdf1.31MB
zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx0.03MB

Ogłoszenie konkursu ofert pn. Świadczenei usług opieki wytchnieniowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - Świadczenei usług opieki wytchnieniowej.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_2_-_wzor_oferty2.docx0.03MB
Zarządzenie nr 67_2022.pdf1.28MB