Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

63

WSPARCIE DLA INWESTORA

Powrót

Miasto Tarnobrzeg zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę inwestorów. Oferuje:

  • aktualną informację o ulgach, zachętach inwestycyjnych
  • pomoc w znalezieniu zgodnej z oczekiwaniem inwestora lokalizacji,
  • pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności na poziomie gminy w przejściu procedur administracyjnych w trakcie zakładania działalności
  • opiekę proinwestycyjną


Informacje dotyczące zwolnień podatkowych:  https://um.tarnobrzeg.pl/zwolnienia-podatkowe
Informacje dotyczące Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:  https://um.tarnobrzeg.pl/tsse-euro-park-wislosan