Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

342

TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Powrót

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK WISŁOSAN działa od 1997 roku.
Do tej pory wydano 378 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 129 decyzje o wsparciu według nowych zasad. Inwestorzy zainwestowali ponad 16,94 mld złotych tworząc blisko 35 335 miejsc pracy.
W dniu 10 maja 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowe możliwości wspierania przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych, które obejmują obszar całego kraju tworząc Polską Strefę Inwestycji (PSI).
Zarządzającym Strefą została ustanowiona Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, którą reprezentuje Oddział w Tarnobrzegu.

Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK WISŁOSAN:

 • Realizujemy prostą i szybką procedurę wydawania decyzji o wsparciu uprawniającej do ulgi podatkowej w wysokości od 50 do 70% zainwestowanych środków w zależności od wielkości firmy. Jest to największa intensywność pomocy na terenie kraju,
 • Inwestor może uzyskać decyzje o wsparciu w każdym miejscu w ramach obszaru,
 • Budujemy obiekty przemysłowe na terenie obszaru i modernizujemy infrastrukturę,
 • Udzielamy pożyczek/ leasingu dla przedsiębiorców z różnorodnych branż, szczególnie dla firm produkcyjnych i innowacyjnych,
 • Oferujemy uzbrojone działki inwestycyjne pod budowę nowych obiektów produkcyjnych.

Decyzja o wsparciu w kilku prostych krokach:

 • Najprostszy sposób aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji to pobranie z naszej strony internetowej (https://tsse.arp.pl/) formularza wniosku zgodnego ze wzorem załączonym do rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji,
 • Wypełnienie wniosku i przekazanie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu,
 • Ocena wniosku pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, planowanej działalności,
 • ARP S.A. w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wyda decyzjeo wsparciu.


MIASTO TARNOBRZEG ORAZ POWIAT TARNOBRZESKI

Intensywność pomocy publicznej w regionie wynosi:

 • 50% dla dużych przedsiębiorców,
 • 60%  dla średnich przedsiębiorców,
 • 70% dla małych oraz mikro przedsiębiorców.

W celu uzyskania decyzji o wsparciu, przedsiębiorca winien spełnić łącznie minimalne kryteria ilościowe związane z danym projektem oraz 4 wybrane przez przedsiębiorcę kryteria jakościowe w przypadku inwestycji w województwie podkarpackim.

Kryteria ilościowe: wydatki inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (obniżone dla firm MŚP), zróżnicowane dla poszczególnych powiatów/ gmin.

W powiecie tarnobrzeskim (grodzkim i ziemskim) minimalna wielkość inwestycji wynosi:

 

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Duży
w mln zł

Średni
w mln zł

Mały
w mln zł

Mikro
w mln zł

Miasto Tarnobrzeg

10/5 (*)

1/0,5(*)

0,5/0,25

0,2/0,1

Gmina Gorzyce

Gmina Grębów

Gmina Nowa Dęba

Gmina Baranów Sandomierski

(*) obniżone koszty dot. projektu reinwestycyjnego

Przykładowe kryteria jakościowe (wymagane 4):

 • Firmy z sektora MŚP,
 • Lokalizacja przedsiębiorstwa na terenie powiatu tarnobrzeskiego,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca ze szkołami branżowymi,
 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy,
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia).

Wyniki dla Tarnobrzega –  marzec 2023 r.

Lista firm działających na terenie Tarnobrzega:

 1. TELTAR Kobielski i Sech sp. j.
 2. Tomasz Zdebski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe METALEX
 3. FPH Połoniny sp. z o.o. 
 4. YETICO S.A.
 5. Usługi Ogrodnicze Elitelas sp. z o.o.
 6. Fenix Metals sp. z o.o.
 7. TARKON Sp. z o.o.
 8. SimplyQ Anna Twaróg (dawniej MAGIELEK Magiel i Pralnia Anna Twaróg)
 9. BK Glass Sp. z o.o.
 10. Piotrowice sp. z o.o.
 11. Schollglas Polska Sp. z o.o.
 12. Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.


Łącznie na terenie Tarnobrzega inwestorzy ponieśli 223 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzyli 781 nowych miejsc pracy przy utrzymaniu dotychczasowych ponad 300 pracowników.

ATUTY TARNOBRZEGA:

 • Strefa przemysłowa posiada plan zagospodarowania przestrzennego, który nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie inwestycji,
 • Teren inwestycyjny jest w pełni uzbrojony, 
 • Lokalizacja jest wolna od zanieczyszczeń, przygotowane do natychmiastowego zagospodarowania,
 • W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osiedli ani terenów zamieszkałych, 
 • Teren inwestycyjny położony jest na obszarze o silnych tradycjach przemysłowych, 
 • Możliwe rozszerzenie obszaru o kolejne tereny „green field”, 
 • Teren przeznaczony do lokalizacji każdej inwestycji, 
 • Atrakcyjne ceny gruntów, 
 • Pomoc merytoryczna na każdym etapie inwestowania,
 • Droga Krajowa DK 9 – 1 km,
 • Port lotniczy Rzeszów–Jasionka – 65 km.


Kontakt:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  Oddział w Tarnobrzeg
Zespół Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów

ul. Zakładowa 30,
39-400 Tarnobrzeg,
tel. +48 15 822 99 99,
e-mail: biuro@arp.pl
https://tsse.arp.pl/