Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

116

Oferta inwestycyjna

Powrót

Miasto Tarnobrzeg

Oferta inwestycyjna

Działka ewidencyjna nr 506 obręb Nagnajów o powierzchni 18,7462 ha

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istnieje możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego o działki sąsiednie tj.:

- o działkę nr 500/13 o powierzchni 1,7137 ha stanowiącą własność Miasta Tarnobrzega oddanych w użytkowanie wieczyste,

- nr 120/2 o powierzchni 0,4694 ha, nr 120/30 o powierzchni 0,5482 ha, nr 120/34 o powierzchni 0,4211 ha, 120/36 o powierzchni0,4712 ha, nr 120/38 ha o powierzchni 0,1878 ha stanowiące własność osób fizycznych,

- nr 120/3 o powierzchni 0,4718 ha, nr 120/4 o powierzchni 0,4699 ha, nr 120/5 o powierzchni 0,0405 ha, nr 120/7 o powierzchni 0,5667 ha,  stanowiące własność Miasta Tarnobrzega.

  • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): NIE
  • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) TAK
  • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE
  • Przeszkody podziemne (T/N):  TAK
  • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): NIE
  • Budynki i zabudowania na terenie (T/N): NIE