Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Powrót

 

Organizatorzy:

                                                  

 

Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

REGULAMIN

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki. Tym bardziej smutnym wydaje się być fakt, iż na przestrzeni lat staje się coraz bardziej zapomnianym rytuałem, kojarzonym z odległymi czasami.

Aby przypomnieć tę nieco uśpioną tradycję oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu, stowarzyszenie „Les Orphelins” w Tarnobrzegu oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

I Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu są:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu;
 • stowarzyszenie „Les Orphelins” w Tarnobrzegu
 • Prezydent Miasta Tarnobrzega

Celami konkursu są

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
 • integracja wspólnoty (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny, opiekunów, wychowawców);
 • stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury.

Tematyka konkursu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy dowolną techniką– szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru).

Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury Podkarpacia oraz nawiązywać do podkarpackich tradycji.

II Warunki konkursu.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz dla osób dorosłych.

2. Jedna placówka może złożyć jedną reprezentacyjną dla niej pracę w Konkursie.

3. Ze względu na specyfikę pracy, przy powstawaniu szopek dzieciom mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie itp.).

4. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie większej niż 50cm x 50cm, wykonaną z dowolnego tworzywa. Zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się.

6. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:

 • imię i nazwisko autora,
 • wiek autora,
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • kontakt telefoniczny do rodzica (opiekuna).

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

III Ocena i nagrody.

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów do tego celu.

 • Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • nawiązanie do tradycji,
 • estetyka,
 • trwałość konstrukcji,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • nowatorstwo,
 • dekoracyjność,
 • wkład pracy,
 • dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),
 • ogólne wrażenie estetyczne.

 

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa. Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz czterech wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.

- Wszystkie szopki bożonarodzeniowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu.

- Autorzy prac nagrodzonych wezmą osobisty udział w uroczystym Podsumowaniu Konkursu w Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu, dn. 15 grudnia 2023 r., o czym organizatorzy poinformują drogą telefoniczną.

- Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

- Prace należy składać w Szkole Podstawowej nr 6 im. Akademii Miechocińskiej, ul. A. Mickiewicza 86 do 12.12.2023 roku.

 - Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 13.12.2023 roku.  

7.  Prace konkursowe podlegają zwrotowi. Będzie można je odebrać do 18.12.2024 roku. Po  tym czasie przechodzą na własność szkoły.

IV Kontakt w sprawie konkursu:

Stowarzyszenie „Les Orphelins” w Tarnobrzegu, tel. 663 034 199, 

email: stowarzyszenie.lesorphelins@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!