Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Od 1 stycznia 2024 r. zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Powrót

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Szanowni Mieszkańcy, pragniemy przypomnieć, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  3. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza terenu Unii Europejskiej.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Proszę także pamiętać, że dotychczasowy właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty jego zbycia.

Brak zawiadomienia o zbyciu w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł

Więcej informacji i szczegółów uzyskają Państwo na stanowisku rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji lub pod nr telefonów: 15 81 81 271, 15 81 81 239