Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Karta abonamentowa JEZIORO

Powrót

Od 26 kwietnia br. można już składać wniosek o przyznanie Karty abonamentowej na wjazd na tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim dla mieszkańca Tarnobrzega. Koszt takiej karty wynosi 50 zł i uprawnia do bezpłatnego wjazdu od 1 maja do 30 września br.

            W celu przyznania Karty abonamentowej "Jezioro" należy wypełnić Wniosek o przyznanie karty abonamentowej oraz dokonać opłaty w wysokości 50,00 zł na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu nr 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921 lub gotówką w kasie MOSiR (pływalnia) przy ul. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

            Na każdy następny pojazd składany jest odrębny wniosek.

    Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: w Urzędzie Miasta Tarnobrzega – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 1 lub 5, ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP za pomocą pisma ogólnego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Tarnobrzega e-PUAP Urzędu Miasta Tarnobrzega.

            W przypadku składania Wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP składający podpisuje elektronicznie tylko Wniosek i załącza kopię dowodu wpłaty.

    Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku numer rejestracyjny zostanie dopisany do systemu weryfikującego opłaty za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie.

    Kierujący nie ma obowiązku wystawiania Karty abonamentu za przednią szybę pojazdu – zapis Karty abonamentowej jest zapisem elektronicznym i nie wymaga wydruku.

    W przypadku negatywnej weryfikacji składający wniosek zostanie powiadomiony telefonicznie o braku przyznania Karty mieszkańca.

 

Wniosek do pobrania tutaj lub na stronie MOSiR