Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Powiększa się grono "Zasłużonych dla Miasta Tarnobrzega"

Powrót

Władysław Jakubowicz, Aleksander Dyl, Danuta Wójcikowska, Agnieszka Wojciechowska, Lilly May Niezabitowska i pośmiertnie Jan Rawski zostali włączeni do grona "Zasłużonych dla Miasta Tarnobrzega".

            Decyzję w sprawie przyznania tytułów podjęli miejscy radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega 5 czerwca br. Akty nadania tytułów wręczone zostaną podczas uroczystej sesji, która odbędzie się w lipcu.

            Tytuł „Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega” może być nadany osobie fizycznej, osobie prawnej, organizacji społecznej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych – może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

            Wyróżnienie przyznaje się za zasługi, działalność, wkład pracy w dziedzinie: rozwoju miasta, aktywnej promocji, edukacji, nauki, kultury i sportu, działalności społecznej i samorządowej, ratowania życia ludzkiego i mienia, ochrony zwierząt i roślin, inicjatyw społecznych i gospodarczych, obronności Ojczyzny.

            Władysław Jakubowicz - nauczyciel młodzieży i nauczycieli, który pracy w oświacie poświęcił 50 lat swojego życia. Założyciel i dyrektor Wojewódzkiej Pracowni Dydaktyczno-Technicznej, dyrektor Studium Nauczycielskiego,  dyrektor Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej nr 3 i Studium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, które przekształcone zostało w Kolegium Nauczycielskie. Jeden z najbardziej zasłużonych dla tarnobrzeskiej oświaty pedagogów, którzy przyczynił do wykształcenia 3500 nauczycieli. Obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Tarnobrzeski Bank Żywności.

            Aleksander Dyl - operator filmowy, reżyser, dokumentalista, autor zdjęć, twórca filmowy. Z filmem i fotografią związany od lat 70. ub. wieku. Działacz kultury, organizator wystaw, konkursów, ma na swoim koncie współpracę przy wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Autor fabularyzowanego dokumentu o Marianie Ruzamskim i o życiu artystycznym w przedwojennym Tarnobrzegu pt. "Prowincjonalny trójkąt artystyczny" Autor filmu "Siarkobiografia". 

            Danuta Wójcikowska - właścicielka zakładu piekarniczego aktywnie działająca w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Tarnobrzegu, filantropka od kilkudziesięciu lat wspierająca różne środowiska i instytucje niosące pomoc dzieciom i potrzebującym.  

            Agnieszka Wojciechowska - instruktorka tańca Studia Tańca i Ruchu FRAM w Tarnobrzegu. Swoją pasją i zaangażowaniem od wielu lat nie tylko uczy, ale i kształtuje charakter młodych tancerzy. Organizatorka wydarzeń dla dzieci, warsztatów i akcji charytatywnych.

            Lilly May Niezabitowska - żeglarka, zawodniczka Jacht Klubu "Kotwica" Tarnobrzeg, reprezentująca miasto Tarnobrzeg na zawodach krajowych i międzynarodowych, multimedalistka Mistrzostw Polski, dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy w kat. juniorów. Złota medalistka Mistrzostw Europy w Olimpijskiej klasie ILCA 6w U21.

            Jan Rawski - popularyzator lokalnej historii mający zasługi w wydaniu monografii Miechocina, a także pamiętników dotyczących m.in. odzyskiwania niepodległości w 1918 roku w Tarnobrzegu i powstania tzw. Republiki Tarnobrzeskiej. Odkrywca białych plam lokalnej historii. Autor artykułów wspomnieniowych i historycznych. Kronikarz i darczyńca, dzielący się swoimi zbiorami pamiątek, dokumentów i nagrań z badaczami oraz muzeami i instytucjami kultury.