Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Rusza zgłaszanie projektów do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Powrót

Od środy, 17 lipca mieszkańcy Tarnobrzega mogą zgłaszać swoje propozycje do kolejnej edycji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie projekty realizowane będą w roku 2025. Pula pieniędzy przeznaczonych na ich realizację wynosi ponad 1 mln 940 tysięcy zł.

 

Projekty można składać od 17 lipca do 8 września 2024 r. w trzech kategoriach:

  • Kategoria ogólnomiejska (pula środków wynosi 1 041 084,00 zł)
  • Kategoria osiedlowa (pula środków wynosi 850000,00 zł);
  • Kategoria miękka (pula środków wynosi 50.000,00 zł)

 

Po raz pierwszy w TBO pojawiły się projekty tzw. miękkie. W tej kategorii zgłaszać można projekty, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50.000 zł, o charakterze:

  • prospołecznym, oznaczającym działania przynoszące korzyść konkretnym kategoriom społecznym mieszkańców, rozwiązując ich obiektywne problemy;
  • kulturalnym, oznaczającym działania polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, kierowane do wszystkich mieszkańców lub konkretnych kategorii społecznych mieszkańców;
  • edukacyjnym, oznaczającym działania prowadzone poza systemem oświaty, związane z prowadzeniem szkoleń, korepetycji, zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych, kierowanych do konkretnych kategorii społecznych mieszkańców;
  • Sportowym, oznaczającym działania związane z podnoszeniem sprawności fizycznej oraz doskonaleniem umiejętności ruchowych.

 

Jakie projekty można zgłaszać? Jakie wykraczają poza założenia TBO? Kto i w jaki sposób może zgłosić projekt do TBO? Szczegółowy regulamin przeprowadzania Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego  oraz jego harmonogram znajdziecie Państwo tutaj