Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Lekcje z ZUS w „Rolniku”

Powrót

Po co płacić składki ubezpieczeniowe, jaka z nich płynie korzyść? To już wie młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu dzięki udziałowi w ogólnopolskim projekcie „Lekcje z ZUS”.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  „Lekcje z ZUS” to cykl czterech spotkań, podczas których uczniowie poznają nie tylko historię, ale i istotę ubezpieczeń społecznych, dowiadują się jakie korzyści wynikają z opłacania składek, poznają zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu w aspekcie systemu ubezpieczeń społecznych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi mają możliwość poszerzenia i uzupełnienia swoich wiadomości z dziedziny ubezpieczeń społecznych, zakładania i prowadzenia firmy. Mogą dowiedzieć się, jak pracownicy powinni zadbać o swoje prawa i jakie świadczenia mogą uzyskać odprowadzając składki do ZUS. Dla młodzieży to znakomita okazja, by poznać zarówno zasady działania oraz sposoby odprowadzania odpowiednich składek, zarówno z punktu widzenia ubezpieczonego, jak i zatrudniającego go pracodawcy. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali do dyspozycji bogato ilustrowane zeszyty ćwiczeń, zawierające dobrze omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz pakiet filmów dydaktycznych i prezentacji multimedialnych. Szkolnym koordynatorem projektu jest Bogusława Serwan-Partyńska

Zdobytą wiedzę uczestnicy „Lekcji z ZUS” mogą teraz sprawdzić startując w  olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada cieszy się w „Rolniku” dużą popularnością, jest nie tylko sprawdzianem zdobytej wiedzy, ale też szansą na pozyskanie wartościowych nagród rzeczowych, a co atrakcyjniejsze -  indeksów na wyższe uczelnie.  Olimpiada jest bowiem powiązana z podstawą kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” wyodrębnionej w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu. Zmagania podzielone są na trzy etapy: szkolny, wojewódzki i centralny.  Pierwszy etap olimpiady, szkolny, odbędzie się  23 listopada