Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Wyniki głosowania na projekty Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Powrót

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 9 listopada 2021 r. z ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 r. informuje, że w głosowaniu, które odbyło się w dniach 24.10.2021 r. – 05.11.2021 r. oraz., udział wzięło 3343 uprawnionych do głosowania mieszkańców Tarnobrzega, w tym 1298 osób w głosowaniu internetowym i 2045 w głosowaniu tradycyjnym. Oddanych zostało w 3303 głosy na projekty duże i 3220 głosów na projekty małe.

Zgodnie z trybem i zasadami przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, zawartym w Uchwale Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 3162 z późn. zm.), projekty, które zdobyły największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ich realizację, wprowadzone zostaną do projektu budżetu miasta Tarnobrzega na 2022 r.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 r. ustalona została w Zarządzeniu nr 230/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2022 rok i wynosi 1 883.443,27 zł, co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2020 rok, przy czym:

1) na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1 563.443,27 zł;

2) na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 320 000,00 zł.

 

I. Wynik głosowania na projekty duże:

 • projekt nr 1. Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne - 1712 głosy;
 • projekt nr 2. Modernizacja bocznych ulic - Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza - 132 głosy;
 • projekt nr 3. Remont ulicy Stanisława Piętaka boczna - po powodzi w 2010 roku - 311 głosów;
 • projekt nr 4. "Siarkowiec" - Osiedle Marzeń – 601 głosów;
 • projekt nr 5. Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki – 89 głosów;
 • projekt nr 6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim - 458 głosów.

               Do realizacji wybrany został projekt nr 1 pn. „Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne”, na który głosowało najwięcej mieszkańców Tarnobrzega.

               Szacunkowy koszt realizacji ww. projektu wynosi 1 560 000 zł. Wysokość pozostałych środków nie pozwala na realizację kolejnego projektu pod względem liczby otrzymanych głosów.

 

II. Wynik głosowania na projekty małe:

 • projekt nr 1. Budowa altany ogrodowej – 69 głosów;
 • projekt nr 2. Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów – 96 głosów;
 • projekt nr 3. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie - 231 głosów;
 • projekt nr 4. Dokończenie placu zabaw przy ulicy Kopernika 2, 4 i 6 – 520 głosów;
 • projekt nr 5. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ul. Leszka Białego w Tarnobrzegu - 32 głosy;
 • projekt nr 6. Montaż huśtawki dwumodułowej - 89 głosów;
 • projekt nr 7. Mural "Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd" - 84 głosy;
 • projekt nr 8. Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej - 88 głosów;
 • projekt nr 9. Odwodnienie ul. Bema cz. II. - 374 głosy;
 • projekt nr 10. Pieszy bezpieczny na drodze - 93 głosy;
 • projekt nr 11. Relaks na terenach zielonych Osiedla „PRZYWIŚLE" - 340 głosów;
 • projekt nr 12. Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików - 118 głosów;
 • projekt nr 13. Siłownia na Dębowej Polanie - 589 głosów;
 • projekt nr 14. Wiaty stadionowe dla zawodników na Euroboisku (osiedle Serbinów) - 182 głosy;
 • projekt nr 15. Wyczyszczenie stawu przy remizie OSP Tarnobrzeg os. Wielowieś - 315 głosów;

Do realizacji wybrane zostały wszystkie ww. projekty. Szacunkowy koszt realizacji ww. 15 projektów wynosi 287 150,00 zł.

W załączniku zamieszczone zostało szczegółowe zestawienie wyników głosowania.

Pliki do pobrania

bo_2022__1_2.pdf0.16MB
bo_2022__2_2.pdf0.13MB
bo_2022__3_2.pdf0.27MB