Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Konsultacje społeczne projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba na lata 2023 – 2032

Powrót

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie udostępnił do konsultacji społecznych projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba sporządzonego na lata 2023 – 2032 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

W/w dokument zawiera zapisy dotyczące przyszłości lasów, którymi zarządza Nadleśnictwo Nowa Dęba, w tym także naszych tarnobrzeskich lasów - Lasu Zwierzynieckiego i Lasu Jasień.  Do dnia 7 lutego każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu planu urządzenia lasu.

Ogłoszenie o udostepnieniu dokumentu do konsultacji społecznych na stronie:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-lublinie/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia?fbclid=IwAR1M6Lsq2Crjq50TWhopokgfoRAUbHUuYa4Q-4P7gDu3EF5TJsgrZ6gY0F8

Dokumentacja do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-lublinie/plan-urzadzenia-lasu2?fbclid=IwAR1LTJq1Lym24EqqlncoLJchRb5JYJAwlwuG34OdWLc85rv_2bpj_-kNx60

(wraz z innymi nadleśnictwami – należy wyszukać dokumenty dotyczące Nadleśnictwa Nowa Dęba)