Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Wybory do Rady Seniorów

Powrót

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Seniorów zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się i wzięcia w nich udziału.

Działalność Rady daje szansę seniorom czynnego udziału w życiu Miasta, umożliwia również organom gminy korzystanie z bogatego doświadczenia życiowego i wiedzy osób starszych, co wzmacnia całą społeczność. Gminy tworzą Rady Seniorów, aby pobudzić aktywność obywatelską osób w starszym wieku oraz wykorzystać zaangażowanie i potencjał środowisk senioralnych.

Rada seniorów podejmuje działania zmierzające do upowszechniania wśród seniorów kultury, sportu, rekreacji i edukacji. Do jej zadań statutowych należy również monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych.

Formularze zgłoszeniowe i wszystkie niezbędne dokumenty, można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub odebrać osobiście w Biurze Rady Miasta przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu w pokoju 108.

Zainteresowani członkostwem w radzie mogą być zgłaszani przez organizacje działające na rzecz seniorów w naszym mieście, jak również mogą zostać poparci przez 25 mieszkańców. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych: „Wybory do Rady Seniorów” w terminie do 15 czerwca 2023 r. w Kancelarii Urzędu Miasta lub w Biurze Rady Miasta przy ul. Kościuszki 32 w pok. 108.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do brania czynnego udziału w życiu społecznym mieszkańców i wsparcia seniorów tarnobrzeskich oraz w wyborach do Rady Seniorów.

Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański

 

Zgodnie z § 5 Statutu Rady Seniorów, Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnobrzeg.  Kandydat na radnego Rady Seniorów może być zgłoszony przez organizację senioralną (wówczas wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie) lub z poparciem min. 25 osób - mieszkańców miasta (wówczas wypełnia formularz, oświadczenie i zbiera podpisy poparcia).

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy.pdf0.38MB
Kalendarz wyborczy.pdf0.35MB
Oświadczenie kandydata.pdf0.47MB
WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA.pdf0.73MB