Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Transmisja LXXIV sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót

 

Transmisja sesji Rady Miasta rozpocznie się w dniu 24 maja 2023 r., o godz. 11.00

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Ślubowanie radnego.
  3.  Przyjęcie porządku obrad.
  4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  6.  Sprawozdanie Rady Seniorów z działalności w kadencji 2019-2023. Informacja dotycząca sytuacji seniorów w mieście.


  7.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

     1)  wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwałę Nr XIV/726/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

     2)  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Tarnobrzeg,

     3)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów,

     4)  nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu,

     5)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,

     6)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,

     7)  przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Tarnobrzeg statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej,

     8)  zmian w budżecie na 2023 rok,

     9)  zmian w budżecie na 2023 rok,

  10)  zmian w budżecie na 2023 rok,

  11)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,

  12)  rozpatrzenia skargi,

  13)  rozpatrzenia skargi,

  14)  rozpatrzenia skargi,

  15)  uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Tarnobrzeskich Wodociągów Spółka z o.o. na lata 2023-2027.

  8.  Sprawy bieżące.
  9.  Odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11.  Oświadczenia radnych.
12.  Zamknięcie sesji.