Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ulicy Wisłostrada w Tarnobrzegu w ciągu DW 871 i DW 723

Powrót

Jak informuje PHU Garden, w dniach od 24 maja do 06 czerwca wykonywane będą prace związane z pielęgnacją rabat przy ul. Wisłostrada wymagające częściowego zajęcia pasa drogowego w obrębie wykonywanych prac, bezpośrednio przy środkowym pasie dzielącym drogi.

Do czasu zakończenia prac obowiązuje projekt czasowej organizacji ruchu wprowadzający miejscowe ograniczenia prędkości oraz zwężenia pasów jezdni. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe, uważną i bezpieczną jazdę.