Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Tarnobrzeskie Wodociągi gotowe do odkomarzania miasta. Publikujemy harmonogram odkomarzania.

Powrót

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. informuje, że w dniach 25-28 maja br. podejmie próby przeprowadzenia akcji odkomarzania według harmonogramu:

  • Noc 25/26 lub 26/27 maja (termin uzależniony od pogody) – osiedla i tereny: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe: Miechocin, Kamionka (po prawej stronie obwodnicy), Mokrzyszów, Zwierzyniec;
  • Noc 26/27 lub 27/28 maja (termin uzależniony od pogody) – osiedla i tereny: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrody działkowe: Nadole, Kamionka (od strony ul. St. Orła, Związkowiec, Siarkopol.

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta, nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

  1. temperatura nieprzekraczająca 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.
  2. temperatura nie niższa niż 10°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu. Niska temperatura powoduje gęstnienie preparatu i uniemożliwia jego rozpylenie.
  3. brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.
  4. minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Spółka na bieżąco śledzi prognozy pogody i aktualnie wskazuje na możliwość przeprowadzenia akcji odkomarzania w powyższych terminach. W przypadku zmiany warunków  atmosferycznych, termin akcji może  ulec zmianie.