Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Zawarto porozumienie międzygminne MOF Tarnobrzeg

Powrót

Zawarto porozumienie międzygminne MOF Tarnobrzeg

Będą współdziałać celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg. Lider obszaru, miasto Tarnobrzeg i cztery gminy partnerskie - Nowa Dęba, Baranów  Sandomierski, Grębów i Gorzyce 22 grudnia podpisały stosowne porozumienie.

Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzeg (MOF) tworzą: Miasto Tarnobrzeg (Lider) oraz cztery jednostki najściślej z nim funkcjonalnie związane, tj. gminy: Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce (Gminy Partnerskie).

Mając na względzie zapisy Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 - uchwalonej 28 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, wyznaczającej Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega oraz kontynuację działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020, a także kierując się możliwościami perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, Lider i Gminy Partnerskie postanowiły zawrzeć porozumienie. To dotyczy współdziałania, którego celem będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

- Porozumienie międzygminne pozwoli na efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zaangażowanie stron porozumienia we wspólną realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych prowadzić będzie do wzmacniania i rozwoju wzajemnych więzi partnerskich, które sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi MOF Tarnobrzeg – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Po uzgodnieniu treści porozumienia przedstawiciele wszystkich gmin będących jego stronami - prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon, burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur, wójt Grębowa Kazimierz Skóra oraz wójt Gorzyc Leszek Surdy - 22 grudnia podczas spotkania w Urzędzie Miasta Tarnobrzega podpisali stosowny dokument.

Na mocy porozumienia Miasto Tarnobrzeg, jako Lider, zobowiązane jest do koordynacji działań zmierzających do opracowania i wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027. - W pierwszej kolejności musimy opracować dokument, w którym znajdą się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w tym okresie przez partnerów MOF. Strategię tę musi zatwierdzić instytucja zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Do niej następnie trafi lista projektów rekomendowanych do wsparcia – dodaje prezydent Tarnobrzega. – Jako lider mamy zarządzać realizacją Strategii ZIT zgodnie z wytycznymi, podejmować czynności związane z realizacją przedmiotu porozumienia. Do naszych zadań należeć będzie także między innymi powołanie Zespołu Zarządzającego, zatrudnienie pracowników, koordynacja prac, zlecanie usług na rzecz realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia, a także monitorowanie i raportowanie realizacji Strategii ZIT.