Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

Powrót

Prezydent powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

Powołany przez prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu tworzy 21 przedstawicieli różnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy - przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia i oświaty.

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 13 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, prezydent miasta wręczył członkom Zespołu powołania, podkreślając jednocześnie odpowiedzialność i trud pracy ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy, w szczególności przemocy domowej.

Głównym zadaniem powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej, planowanie i realizacja działań pomocowych, a także realizacja procedury Niebieskiej Karty. Podczas pierwszego posiedzenia omówiono zakres działań i przedstawiono plan pracy na najbliższy okres.

Przewodniczącą nowego Zespołu została Sylwia Marut-Barnaś, a jej zastępcą Ewelina Mróz. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Tarnobrzegu tworzą:

1) Kamila Antończyk – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

2) Beata Dziewit – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

3) Magdalena Madejska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

4) Sylwia Marut-Barnaś – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

5) Ewelina Mróz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,

6) Małgorzata Perczyńska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu,

7) Beata Grzywacz – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu,

8) Dorota Kucharzyk – kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu,

9) Anna Nowak – kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu,

10) Marta Woś – przedstawiciel Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu,

11) Katarzyna Chmiel – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu,

12) Dorota Krzos – przedstawiciel Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu,

13) Renata Kisielewska – przedstawiciel Przedszkola Nr 5 w Tarnobrzegu,

14) Natalia Panek – przedstawiciel Przedszkola Nr 17 w Tarnobrzegu,

15) Katarzyna Maszkowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu,

16) Edyta Stelmach – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu,

17) Halina Pasławska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnobrzegu,

18) Renata Bajor – przedstawiciel Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,

19) Maria Zygmunt – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 1 w Tarnobrzegu,

20) Ewelina Marek – przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 2 w Tarnobrzegu,

21) Małgorzata Zych – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

Zdjęcia: MOPR Tarnobrzeg.