Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

2. Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego

Powrót

        

2. Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego

Tarnobrzeg, 16 grudnia 2023 roku

Komunikat Organizacyjny

Cel:
• Popularyzacja tenisa stołowego.

• Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród osób dorosłych.

• Promowanie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy
   profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

• Wyłonienie najlepszych wśród kobiet i mężczyzn.

Organizatorzy:
KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg

• Miasto Tarnobrzeg

• MOSiR Tarnobrzeg

Sponsor/Partner:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

• Enea Elektrownia Połaniec S.A.

• Fundacja ARP

Termin i miejsce:

16 grudnia 2023 roku, godz. 10,00

• Hala MOSiR w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2

Uczestnictwo:
• W zawodach mogą brać udział osoby dorosłe (kobiety, mężczyźni), którzy mają ukończone 18 lat.
• Od min. 2 sezonów nie biorą udziału w rozgrywkach (Super Liga/Ekstraklasa Kobiet/I liga/II liga)
   prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz grających w ligach zagranicznych.

Kategorie, system rozgrywek:

• Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni.

• System rozgrywania turnieju podany zostanie zainteresowanym w dniu 16.12.2023r. przed rozpoczęciem
   zawodów, po weryfikacji listy zgłoszeń.

Ramowy program:

•   9.30 – potwierdzenie zgłoszeń

• 10.00 – uroczyste rozpoczęcie Turnieju

Sprzęt:
• 10 stołów firm Tibhar. Piłeczki białe, plastikowe Tibhar***.
Nagrody:
• Dla najlepszych kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) puchary i za miejsca 1 – 6  nagrody rzeczowe.


Zgłoszenia:
• Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są tylko i wyłącznie do 14 grudnia 2023 roku.

• Zgłosić należy się drogą elektroniczną  barbara_ts24@wp.pl,  lub telefonicznie: 514 700 126.

• Każde zgłoszenie będzie weryfikowane.


Pozostałe informacje:

• Wpisowe do turnieju nie jest pobierane.

• Obowiązek ubezpieczenia uczestników tego Turnieju od nieszczęśliwych wypadków należy
   do zgłaszających lub indywidualnie do uczestników.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni podczas trwania Turnieju.

• Obowiązuje obuwie zmienne.

• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, ostateczna interpretacja
   niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela organizatora.

• Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie

   Ich danych osobowych przez organizatorów oraz publiczne wykorzystanie wizerunku w mediach.

                                                                                                                                     Organizatorzy