Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Zapraszamy do udziału w konkursie nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Powrót

Prezydent Miasta Tarnobrzega serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Tarnobrzega, do udziału w XXX Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Zgłaszanie kandydatów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza karty uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, zamieszczonego na stronie internetowej „Fundacji Świat na Tak” i dostarczenie go w zamkniętej kopercie, z adnotacją:

„KONKURS 8 WSPANIAŁYCH MIASTA TARNOBRZEGA – EDYCJA 2024” – oraz z zamieszczoną na kopercie klauzulą „NIE OTWIERAĆ”. Dokumenty konkursowe należy dostarczyć do dnia 16 lutego 2024 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Adama Mickiewicza 7.