Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Powrót

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ogłoszeniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Informacje o wsparciu w postaci dodatku węglowego uzyskać można w Urzędzie Miasta Tarnobrzega telefonicznie, dzwoniąc pod numer 15 81 81 257 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta – budynek UM przy ul. Mickiewicza 7, Sektor A, Sala 1, Stanowisko nr 2.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)

Kwota dodatku: to 3000 zł – przyznawana jednorazowo.

Przyznane środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto. W przypadku braku wskazania konta Urząd Miasta poinformuje o przekazaniu środków do Banku PKO S.A.
w Tarnobrzegu, ul. Piłsudskiego 8. Środki będzie można wypłacić w godzinach urzędowania banku.
Miasto Tarnobrzeg będzie miało miesiąc na wypłatę dodatku od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie od dnia 17 sierpnia do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

  1. w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy
    ul. Mickiewicza 7 - Biuro Obsługi Interesanta, Sektor A, Sala 3, Stanowisko Nr 3.
  2. w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP po zalogowaniu się na stronie https://mObywatel.gov.pl.

W polu adresata proszę wpisać "Urząd Miasta Tarnobrzega"

    • Następnie dołączyć podpisany cyfrowo wniosek i załączniki
    • Po dodaniu pliku proszę postępować zgodnie z instrukcją i wysłać wniosek.

 Nie ma możliwości składania wniosków online.

 

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO do pobrania w załączeniu

Pliki do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego Tarnobrzeg.pdf0.24MB