Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Uczniowie "Trójki" zadbają o pomnik krwiodawców

Powrót

Uczniowie "Trójki" zadbają o pomnik krwiodawców

24 listopada br. przy pomniku upamiętniającym Honorowych Dawców Krwi, na rogu ulic J. Kochanowskiego i A. Mickiewicza w Tarnobrzegu, odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania patronatu nad pomnikiem Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi Zbigniew Dendura, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, sekretarz Powiatu Tarnobrzeskiego Kazimierz Błasiak i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Mirosław Holuk. Uroczystość była ostatnim aktem inicjatywy społecznej związanej z powstaniem pomnika, a połączona została z Dniami Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, świętem wszystkich polskich honorowych dawców krwi, które obchodzone jest w całym kraju od 22 do 26 listopada.

Przypomnijmy. 15 września br. podpisane zostało porozumienie, w którym Miasto Tarnobrzeg powierzyło, a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu przyjęła obowiązek dbałości o pomnik. Podczas uroczystości, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, przekazał na ręce Dyrektora Szkoły Mirosława Holuka symboliczny akt przekazania patronatu.

W dzisiejszej uroczystości oprócz władz miasta i powiatu, uczestniczyli Honorowi Dawcy Krwi zrzeszeni w Klubie HDK "Barbórka" w Tarnobrzegu wraz ze Sztandarem Klubu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, sympatycy krwiodawstwa oraz mieszkańcy Tarnobrzega.