Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert z kultury oraz ekologii

Powrót

Informujemy o ogłoszeniu dwóch otwarych konkursów ofert:

  1. Na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury.
  2. Na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 20.02.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły w dziale "Strefa NGO".