Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

Powrót
Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 17 marca 2023 r. (piątek) na godzinę 15:00 została zwołana LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w sali 201, w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.


Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3. 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

       1)  przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

  4.  Sprawy bieżące.
  5.  Zamknięcie sesji.

  

       Przewodniczący Rady Miasta

       /-/ Bogusław Potański